III Forum Prasy Sądeckiej

6 lipca 2012 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbędzie się III Forum Prasy Sądeckiej, którego temat sformułowany został w postaci retorycznego pytania: Prasa lokalna i archiwa – partnerzy czy konkurenci? Organizatorami forum są Almanach Muszyny – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Almanach Sądecki, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Nowosądecki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przewidziano szereg ciekawych referatów, m.in. „Archiwa a świat zewnętrzny” dr Hanny Krajewskiej z Archiwum PAN, „Sztuka korzystania z zasobów archiwalnych” prof. Tadeusza M. Trajdosa oraz „Etyka w korzystaniu ze źródeł” ks. dr Michała Drozdza, a także panele dyskusyjne. W trakcie Forum zostanie wręczona doroczna Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego.

Udostępnij