II Forum Prasy Sądeckiej

Z inicjatywy „Almanachu Muszyny” w dniu 1 lipca 2011 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbędzie się II Forum Prasy Sądeckiej dedykowane tematowi: Rola prasy lokalnej, muzeów i bibliotek w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie – jak usprawnić to partnerstwo? Organizatorami forum są: Almanach Muszyny – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Almanach Sądecki – „Civitas Christiana”, Oddział w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. Szczegóły na www.sadeczanie.net

Udostępnij