Inauguracja Biblioteki Vincenzowskiej

vincenz_mistrz_slowa_mowionegoKsiążka pt. Vincenz – mistrz słowa mówionego autorstwa Jolanty Ługowskiej zainaugurowała Bibliotekę Vincenzowską,  nową serią wydawniczą pod redakcją Jana A. Choroszego, w której będą publikowane prace naukowe oraz źródła do badań nad rozmaitymi aspektami twórczości Stanisława Vincenza. Mimo upływu czasu i jakby na przekór nowoczesności, Stanisław Vincenz jest twórcą ważnym i aktualnym, a jego dzieło niezmiennie interesuje badaczy i czytelników zakorzenionych w różnych tradycjach i językach. Krytyczny namysł nad wszystkimi warstwami tej spuścizny, integracja osób i środowisk kultywujących pamięć o dziele pisarskim Vincenza, a przede wszystkim starania o poszerzenie horyzontu źródłowego analiz i interpretacji wyznaczają pole i celowość edytorskiego przedsięwzięcia, któremu patronuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jolanta Ługowska, Vincenz – mistrz słowa mówionego, str. 170, Agencja wydawnicza „a linea”, Wrocław 2015
Spis treści:
Wstęp
Stanisław Vincenz – różne wymiary oralności
W kręgu Rozmów ze Stanisławem Vincenzem
Żywe słowo i kultura oralna jako temat i forma artystyczna w cyklu Na wysokiej połoninie
Etykieta językowa „ludzi gór” w tetralogii huculskiej
Folklorystyczne formy gatunkowe w strukturze dyskursu literackiego (na przykładzie Połoniny)
„Zwada” jako kategoria dyskursu wewnątrz- i interkulturowego
Oswajanie przestrzeni w tradycyjnej kulturze ludowej (na przykładzie Połoniny)
Zamiast zakończenia
Nota bibliograficzna

W najbliższym czasie w Bibliotece Vincenzowskiej zostaną opublikowane kolejne dwie książki:
Dorota Burda-Fischer, Stanisława Vincenza tematy żydowskie,
Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie, pod redakcją Jana A. Choroszego.

Udostępnij