Konserwacja pomnika Legionistów w Kyrlibabie

W sierpniu i wrześniu 2007 roku ekipa konserwatorów pod kierownictwem dr Janusza Smazy przeprowadziła konserwację pomnika stojącego na mogile polskich żołnierzy z II Brygady Legionów Polskich poległych w bitwie pod Kyrlibabą w styczniu 1915 roku. Konserwację przeprowadzoną z inicjatywy Towarzystwa Karpackiego sfinansował Ośrodek d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jak się okazało dzięki kwerendzie przeprowadzonej w archiwach, w zbiorowej mogile pochowano więcej legionistów niż głosi to tabliczka umieszczona w 1932 rok. Udało się także ustalić imiona i nazwiska niektórych poległych żołnierzy. W tej sytuacji na pomniku umieszczono dodatkową tabliczkę z następującym tekstem w języku polskim:

Pamięci żołnierzy II Brygady Legionów Polskich poległych w dniach 19-23 stycznia 1915 roku w bitwie z oddziałami armii rosyjskiej, spoczywających w tej mogile.
Kapitan Stanisław Strzelecki.
Szeregowi Józef Dzierża, Wilhelm Goll, Jan Grochowski, Józef Krzaśnik, Wojciech Matula, Jan Milewski,  Konstanty Parszywka, Józef Pluta, Jan Skulak, Józef Tomasik, Michał Zaraza.
Odnowiono z funduszy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej staraniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Towarzystwa Karpackiego.
A.D. 2007

oraz po rumuńsku:

In memoria ostaţilor Brigăzii a II-a a Legiunilor Poloneze căzuţi in zilele de 19-23 ianuarie 1915, în lupta cu detaşamentele armatei ruse, care se odihnesc în acest mormânt.
Restaurat cu fondurile Senatului Republicii Polone, prin străduinţa Asociaţiei „Comunitatea Polonă” şi Societatea Carpatică.
A.D. 2007