Konserwacja pomnika Legionistów w Kyrlibabie

W sierpniu i wrześniu 2007 roku ekipa konserwatorów pod kierownictwem dr Janusza Smazy przeprowadziła konserwację pomnika stojącego na mogile polskich żołnierzy z II Brygady Legionów Polskich poległych w bitwie pod Kyrlibabą w styczniu 1915 roku. Konserwację przeprowadzoną z inicjatywy Towarzystwa Karpackiego sfinansował Ośrodek d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jak się okazało dzięki kwerendzie przeprowadzonej w archiwach, w zbiorowej mogile pochowano więcej legionistów niż głosi to tabliczka umieszczona w 1932 rok. Udało się także ustalić imiona i nazwiska niektórych poległych żołnierzy. W tej sytuacji na pomniku umieszczono dodatkową tabliczkę z następującym tekstem w języku polskim:

Pamięci żołnierzy II Brygady Legionów Polskich poległych w dniach 19-23 stycznia 1915 roku w bitwie z oddziałami armii rosyjskiej, spoczywających w tej mogile.
Kapitan Stanisław Strzelecki.
Szeregowi Józef Dzierża, Wilhelm Goll, Jan Grochowski, Józef Krzaśnik, Wojciech Matula, Jan Milewski,  Konstanty Parszywka, Józef Pluta, Jan Skulak, Józef Tomasik, Michał Zaraza.
Odnowiono z funduszy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej staraniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Towarzystwa Karpackiego.
A.D. 2007

oraz po rumuńsku:

In memoria ostaţilor Brigăzii a II-a a Legiunilor Poloneze căzuţi in zilele de 19-23 ianuarie 1915, în lupta cu detaşamentele armatei ruse, care se odihnesc în acest mormânt.
Restaurat cu fondurile Senatului Republicii Polone, prin străduinţa Asociaţiei „Comunitatea Polonă” şi Societatea Carpatică.
A.D. 2007

Udostępnij