Kultura ludowa Górali Babiogórskich

Jako XII tom w cyklu Biblioteka Górska COTG ukazała się książka zatytułowana „Kultura ludowa Górali Babiogórskich” pod. red. Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków 2010, 416 s. format B5.
A oto jej zawartość:
Przedmowa – Jerzy Kapłon;
Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Babiogórskich – Piotr Krzywda;
Górale Babiogórscy jako grupa etnograficzna – Urszula Janicka-Krzywda;
Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa – Magdalena Dolińska, Krystyna Reinfuss-Janusz;

Tradycyjna eksploatacja lasu – Urszula Janicka-Krzywda;
Tradycje pasterskie – Urszula Janicka-Krzywda;
Budownictwo ludowa – Marek Grabski;
Architektura sakralna – Marek Grabski;
Sztuka i rzemiosło – Grzegorz Graff;
Strój – Urszula Janicka-Krzywda;
Pożywienie – Krystyna Reinfuss-Janusz;
Medycyna ludowa – Ewelina Harańczyk;
Obrzędy doroczne – Urszula Janicka-Krzywda;
Obrzędy rodzinne – Urszula Janicka-Krzywda;
Demonologia – Regina Kudzia;
Folklor muzyczny – Bożena Lewandowska;
Tradycje zbójnickie – Urszula Janicka-Krzywda;
Górale Babiogórscy w piśmiennictwie. Przegląd ważniejszych pozycji – Katarzyna Słabosz-Palacz.

Udostępnij