Kultura ludowa Górali Zagórzańskich

kult_lud_gor_zagoz_mPod koniec ubiegłego roku, jako XXIII tom w cyklu Biblioteka Górska COTG PTTK ukazała się książka zatytułowana „Kultura ludowa Górali Zagórzańskich”, praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków 2013, 488+8 s., format B5. Monograficzne opracowanie dotyczy Zagórzan, czyli górali zamieszkujących północne stoki Gorców i Beskidu Wyspowego. To już czwarta obszerna monografia grupy etnograficznej polskich Karpat wydana przez tę oficynę w ciągu ostatnich kilku lat.
Rośnie imponująca biblioteka. A oto zawartość książki:
Jan Ceklarz, Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Zagórzańskich.Dorota Majerczyk, Górale Zagórzańscy jako grupa etnograficzna.
Anna Woźny, Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa.
Ewa Strauchmann, Tradycyjne użytkowanie lasu.
Katarzyna Ceklarz, Tradycje pasterskie.
Marek Grabski, Budownictwo drewniane.
Mirosław Holewiński, Architektura sakralna.
Katarzyna Ceklarz, Rzemiosło i sztuka.
Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, Strój.
Krystyna Reinfuss-Janusz, Pożywienie.
Katarzyna Ceklarz, Medycyna ludowa.
Dorota Majerczyk, Obrzędy doroczne.
Dorota Majerczyk, Obrzędy rodzinne.
Karolina Kolanowska, Demonologia i czary.
Katarzyna Ceklarz, Muzealnictwo.
Piotr Lulek, Muzyka i taniec.
Justyna Masłowiec, Górale Zagórzańscy w piśmiennictwie.

Udostępnij