Łemkowszczyzna w pracach prof. Romana Reinfussa (Płaj 17)

(bibliografia)

Almwirtschaft und Schafhaltung bei den Lemken in den Niederen Beskiden [w:] Viehwirtschaft und Hirtenkultur, Budapest 1969.

Badania hodowli owiec w Beskidzie Środkowym. Naukowa Konferencja Karpacka, Kraków, 16 -19 V 1964.

REC. W.K. (Krygowski Władysław) Z badań nad hodowlą owiec w Beskidzie Niskim, Wierchy 1964, t. XXXIII, Kronika. Budownictwo ludowe na Łemkowszczyźnie, Dodatek Literacki Kuryera Lwowskiego, nr 13, 31 III 1935.

Budownictwo ludowe na zachodniej Łemkowszczyźnie, Lud 1934, t. 33.

Cerkiewki drewniane na Łemkowszczyźnie, Dodatek Literacki IKC, nr 231, 21 VII 1933.

Cmentarze, na których nie zapłoną światła, Kurier Literacko-Naukowy nr 44, Dodatek do IKC nr 301, 30 X1933.

Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie, Wierchy. 1935, t. XIII.

Czy Łemkowie byli pasterzami, Ukrajinśkyj Kałendar 1970, UTSK, Warszawa.

Derewiani cerkwy na Łemkiwszczyni, Ukrajinśkyj Kałendar 1969, UTSK, Warszawa.

Doły sanockie. Lud ruski z okolic Sanoka, Kurier Literacko-Naukowy nr 41, Dodatek do IKC, 12 X1936.

Etnograficzne granice Łemkowszczyzny, Ziemia 1936, R. XXVI, nr 10/11.

Etnograficzni doslidżennia na Łemkiwszczyni, Ukrajinśkyj Kałendar 1965, UTSK, Warszawa.

Etnohrafy u dihtiariw z seła Łosie, Nasza Kultura, dodatek do „Naszego Słowa” nr 1/1963.

Grupy etnograficzne Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Historia i teraźniejszość. Referat programowy, Sympozjum KTG PTTK poświęcone Łemkowszczyźnie, Sanok, wrzesień 1983 (maszynopis).

Hodowla i pasterstwo na Łemkowszczyźnie [w:] Nad rzeką Ropą, t. II, Kraków 1965.

Kapliczki i krzyże na Łemkowszczyźnie, Kurier Literacko-Naukowy, dodatek do IKC nr 85, 26 III 1934.

Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego pogórza [w:] Materiały MBL w Sanoku nr 14, Sanok 1971. Latynizacja stylu cerkiewnego na Łemkowszczyźnie, Dodatek Literacki Kuriera Lwowskiego nr 48, 25 XI1934.

Ludowa rzeźba kamienna w Polsce [w tym na Łemkowszczyźnie], Ossolineum 1989.

Łemkowie jako grupa etnograficzna, Prace i Materiały Etnograficzne 1948 – 49, LVII.

Łemkowie jako grupa etnograficzna, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok 1998.

Nie „Karpaty”, tylko „Kornuty”!, Płaj nr 15, jesień 1997, Towarzystwo Karpackie, Warszawa [Sprostowanie do pracy:Łemkowie jako grupa etnograficzna, Sanok 1998].

Łemkowie. Opis etnograficzny, Wierchy 1936, t. XIV.

Łemkowie. Opis etnograficzny, SKPB, Warszawa 1982 [osobna odbitka z „Wierchów” 1936, t. XIV].

Łemkowie w kulturze górali karpackich, Płaj nr 15, jesień 1997, Towarzystwo Karpackie, Warszawa.

Łemkowie w przeszłości i obecnie [w:] Łemkowie. Kultura – sztuka – język, materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w Sanoku 21-241X1983, Wydawnictwo „Kraj”, Warszawa-Kraków 1987.

Łowiectwo ludowe na Łemkowszczyźnie, Kurier Literacko-Naukowy nr 1, dodatek do IKC nr 6, 611936 [przedruk w: Magury 76, SKPB, Warszawa 1976].

Malowane zręby chałup wiejskich [w tym: na Łemkowszczyźnie], Polska Sztuka Ludowa 1949, nr 7/8.

Moi przyjaciele Łemkowie, Polska Sztuka Ludowa 1985, nr 3-4.

Narodnaja architektura Łemkow [w:] Karpatskij Sbomik, t.I, Moskwa 1972.

Narodne mistectwo riasziwskoho wojewidstwa tajoho doslidżennia. Figuralna skulptura Łemkiw, Polska Sztuka Ludowa 1963, nr 3-4.

Nieznana relacja o śmierci św. Maksyma Sandowycza, Płaj nr 10, wiosna 1995, Towarzystwo Karpackie, Warszawa.

Nieznany rękopis etnograficzny Wincentego Pola p.t. „Górale Czuchonkowie” [w:] Sprawozdania PAN, t. 50, nr 9, Kraków 1949.

INF. /-/Górale Czuchonkowie, Wierchy 1950-51, t. XX.

O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach [w:] Materiały MBL nr 28, Sanok 1984.

Obróbka lnu i wyrób płótna na Łemkowszczyźnie, Dodatek Literacki Kuryera Lwowskiego 1934, R. III, nr 41.

Oppidum Schonberg, Magury 1998, SKPB i St. Kryciński, Warszawa.

Pasterstwo na Łemkowszczyźnie dawniej a dziś, Dodatek Literacki IKC nr 212, 3 VIII 1931.

Problem wschodniego zasięgu etnograficznego Łemkowszczyzny [w.] Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich. II Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy poświęcony Karpatom Wschodnim i Środkowym w Krakowie, 30 i 31 X 1938, Warszawa 1938.

Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury materialnej, Lud1946-47, t. 37.

REC. /jr/ (Reychman Jan), Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej, Wierchy 1949, t. XIX.

Przedmowa do pracy Nad Rzeką Ropą, t. II. Kraków 1965.

Przemysł i handel Łemkowszczyzny, Kurier Literacko-Naukowy nr 34, dodatek do IKC nr 236, 26 VIII 1935.

Rzeźba figuralna Łemków. Ze studiów nad ludową rzeźbą kamienną na Łemkowszczyźnie, Polska Sztuka Ludowa 1963, R. XVII, nr 3/4.

Stan i problematyka badań nad kulturą ludową Łemkowszczyzny [w:] Etnografia Polska, t. V, Warszawa 1961.

Strój Łemków [w:] Nad rzeką Ropą, t. II, Kraków 1965.

Szałaśnictwo łemkowskie w Beskidzie Krynickim [w:] Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 9, Łódź 1967.

Sztuka ludowa Łemkowszczyzny, Polska Sztuka Ludowa 1962, R. XVI, nr 1.

Śladami Łemków, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1990.

Tkactwo ludowe na Łemkowszczyźnie, Dodatek Literacki Kuryera Lwowskiego 1935, nr 35.

Układy rolne i kształty wsi [w:] Nad rzeką Ropą, t. II, Kraków 1965.

W sprawie granicy łemkowsko-bojkowskiej, Kurier Literacko-Naukowy nr 7, dodatek do IKC nr 48,17II1936.

Wenhrinijako grupa etnograficzna [w:] Magury ’92, SKPB i Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1992.

Wschodnia granica Łemkowszczyzny, Kurier Literacko-Naukowy nr 28, dodatek do IKC nr 193,13 VII 1936.

Z etnografii powiatu jasielskiego [w:] J. Garbacik (red.), Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, PWN, Kraków 1964.

Z przeszłości i teraźniejszości regionu pienińskiego, Płaj nr 13, jesień 1996, Towarzystwo Karpackie, Warszawa.

Z przeszłości Łemkowszczyzny, Kurier Literacko-Naukowy nr 8, dodatek do IKC nr 56, 25 II 1935.

Zajęcia pozarolnicze [w:] Nad rzeką Ropą, t. II, Kraków 1965.

Zbójnictwo w Karpatach Wschodnich i Środkowych. O łemkowskich zbójnikach, Dodatek Literacko-Naukowy Kuriera Lwowskiego, R. III, nr 5/358.

Ze studiów nad kulturą ludową Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat, Polska Sztuka Ludowa 1966, t. XX, nr 1.

Ze studiów nad kulturą materialną Bojków [w tym fragment dot. Łemkowszczyzny], Rocznik Ziem Górskich 1935.

Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, wyd. I: Rzeszów 1992, wyd. II: Sanok 1995.

opracował Tadeusz Kiełbasiński

 

 

Udostępnij