Nowe tomy roczników Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich

Komisja Wydawnicza warszawskiego SKPB wydała kolejne zeszyty roczników krajoznawczych Magur – poświęconych Beskidowi Niskiemu i Połonin – poświęconych Beskidom Wschodnim.

Połoniny ’05 (80 str. A5)

Od redakcji
Andrzej Olejko, Przełamanie Przemyskiego Rejonu Umocnionego
Andrzej Potocki, Zbrodnia NKWD w Lesku
Stanisław Kryciński, Zawój – wspomnienia mieszkańca
Stanisław Orłowski, Łopienka
Artur Janusz, Wiele tym górom zawdzięczam
Grzegorz Demel, Bieszczadzkie mity – instrukcja obsługi
Varia

Naszym zdaniemszczególnie godnymi polecenia są artykuły Staszka Krycińskiegoukazujący autentyczne losy dawnych mieszkańców Zawoju i GrzegorzaDemela odbązawiający bieszczadzkie mity.

 

Magury ’05 (172 str. A5)

Od redakcji
Damian Nowak, Nieistniejące cerkwie Łemkowszczyzny
Stanisław Kryciński, O cerkwiach w Klimkówce słów kilka
Mirosław Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim
Bogdan Huk, Pustynia księdza Kostyszyna
Grzegorz Bowanko, Krótki opis o błogosławionym księdzu Władysławie Findyszu z Nowego Żmigrodu
Ks. Roman Dubec, Proces odradzania się Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym
Tomasz Mleczek, Stare sztolnie na Pogórzu Dynowskim
Urszula Janicka-Krzywda, Święty Mikołaj Cudotwórca
W dorzeczu Ropy
Sławomir Michalik, Śladami Franciszka Kotuli błądząc
Zdzisław Skrok, Beskidzkie odczarowanie
Mikołaj Gabło, Czy robić kermesz i jak?
Anna Kamińska, Czy Łemkom grozi polonizacja?
Tadeusz Kiełbasiński, Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2003 roku.
Varia

Tu z kolei warto zwrócić uwagę na teksty Grzegorza Bowanko, Mikołaja Gabły i Zdzisława Skroka.

Udostępnij