Monografia Zamku Niedzickiego

Monografia zamku niedzickiegoNakładem Stowarzyszenia Historyków Sztuki ukazała się ostatnio wartościowa i godna polecenia książka Stanisława Kostki Michalczuka, Piotra M. Stępnia i Tadeuszu M. Trajdosa zatytułowana Zamek Dunajec w Niedzicy.Ta starannie wydana, bogato ilustrowana monografia niedzickiego zamku składa się z czterech części poprzedzonych wprowadzeniem autorstwa pani Marii Poprzęckiej, prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W części pierwszej Tadeusz M. Trajdos omawia historię kolejnych właścicieli dóbr zamku niedzickiego, koncentrując się przede wszystkim na uporządkowaniu wyników dotychczasowych badań i weryfikacji źródeł. Drugą część, jej autor Stanisław Kostka Michalczuk poświęcił dziejom zamku w XIX i XX wieku. W trzeciej części Piotr M. Stępień omawia przemiany zachodzące na przestrzeni wieków w architekturze zamku, a także prowadzone do tej pory prace badawcze i konserwatorskie. Ostatnia wreszcie część autorstwa Stanisława Kostki Michalczuka poświęcona jest urządzeniom i wyposażeniu zespołu zamkowego. Książka datowana Niedzica 2006 liczy 192 strony formatu B5 i zaopatrzona jest w indeksy osób i miejscowości.

Udostępnij