Nowy kamieniołom w Masywie Chyrowej?

Czy w roku 2020 do widocznego na zdjęciu istniejącego i działającego pełną parą kamieniołomu w Lipowicy dołączy drugi podobny, usytuowany nad Iwlą z drugiej strony Masywu Chyrowej? Niestety wiele wskazuje na to, że tak. Zabiegi o jego uruchomienie trwające od kilku lat, ostatnio nabrały przyspieszenia. Burmistrz Dukli wydał już postanowienie o rozpoczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla podjęcia eksploatacji piaskowca cergowskiego ze złóż „Iwla”. Wody Polskie wydały opinię pozytywną, teraz przerażeni mieszkańcy Iwli czekają na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Zapyta ktoś, jak to jest możliwe skoro Masyw Chyrowej objęty jest ochroną w ramach obszarów Natura 2000 „Trzciana” (PLH 180018) oraz „Beskid Niski” (PLB 180002), a także zasięgiem Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego? No właśnie – jak?

Widocznie starające się o pozwolenie na eksploatację Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o. ma wielką siłę przebicia, a władze gminy Dukla przedkładają perspektywę dodatkowych wpływów do gminnej kasy nad ochronę przyrody. I już tylko mieszkańcy Iwli próbują desperacko bronić swojego prawa do spokoju i wolnego od pyłów powietrza w ich miejscowości. Masyw Chyrowej nie ma szczęścia. Nie dość, że Lasy Państwowe eksploatują go niemiłosiernie i tną coraz to nowymi drogami, to teraz zostanie jeszcze wzięty w kleszcze dwóch kamieniołomów.

Udostępnij