O prehistorii Karpat

W imieniu Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowe, które odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11.15 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
W programie posiedzenia:
– mgr Joanna Jędrysik (Uniwersytet Jagielloński), Wczesna epoka żelaza w dolinie górnego Dunajca na przykładzie osady obronnej na Babiej Górze w Zabrzeży;
– dr hab. Marcin S. Przybyła (Uniwersytet Jagielloński), Epoka brązu w dolinie górnego Dunajca w świetle rezultatów badań osiedla obronnego w Maszkowicach.

Przy okazji zapraszamy także na „Watrę Archeo” organizowaną przez Towarzystwo Karpackie w Domu Sądeckim w dniach 27-29 lipca 2018 r., oraz do obejrzenia filmu o wykopaliskach na „Górze Zyndrama” w Maszkowicach.

Udostępnij