Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach

Muzeum Podkarpackie w Krośnie ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję archeologiczną zatytułowaną „Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2017 roku w salach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przy ul. J. Piłsudskiego 16.
W programie dwudniowej konferencji wiele ciekawych referatów, a między innymi Jana Gancarskiego i Pawła Madeja – Skarb złotych bransolet z Dębowca i brązowych mieczy z Nowego Żmigrodu, Joanny Jędrysik i Marcina S. Przybyły – Kamienne fortyfikacje osady obronnej w Maszkowicach, Jacka Górskiego i Pawła Jarosza – Pogranicza kulturowe w Karpatach polskich i na ich przedpolu w początkach epoki brązu, Jana Chochorowskiego – Krzyżowe ozdoby kołczanów z Kotliny Karpackiej jako przejaw recepcji scytyjskich wzorców kulturowych, Wojciecha Blajera – Stare i nowe skarby wyrobów metalowych w Karpatach polskich. Szczegóły na stronie internetowej muzeum.

Udostępnij