Łopienka w Warszawie

Z prawdziwą radością informujemy, że wystawa „Za górą – historia cerkwi w Łopience” trafiła wreszcie do Warszawy i będzie eksponowana w Muzeum Ziemi PAN. Przypomnijmy, że wystawa opowiada o dziejach zniszczenia i odbudowy największego przed II wojną światową greckokatolickiego sanktuarium maryjnego w Bieszczadach, a także o ostatnich 90 latach istnienia Łopienki – zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski. Sanktuarium pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie przetrwało i stało się symbolem odrodzenia, realnym przykładem tego, że wiara czyni cuda. Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń. Zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach wyróżnionych odmiennym kolorem. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – zdjęcia w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – przeważają zdjęcia kolorowe. Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew, to jest to także historia ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy sanktuarium. Obecnie cerkiew pw. św. Paraskewi jest otwarta dla każdego wędrowca i pielgrzyma.
W trakcie wernisażu, który odbędzie się w czwartek 19 kwietnia o godz. 18 w ramach Spotkań Karpackich w Muzeum Ziemi PAN (Willa Pniewskiego) przy al. Na Skarpie 27 w Warszawie Zbigniew Kaszuba, kustosz sanktuarium w Łopience z ramienia Towarzystwa Karpackiego przybliży dzieje wsi oraz zniszczenia i obudowy świątyni. Opowie też o dniu dzisiejszym sanktuarium i idei, która mu przyświeca.

A to miejsc gdzie wystawa była już prezentowana:
– Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (luty – marzec 2016),
– Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej (czerwiec – sierpień 2016),
– bieszczadzka parafia Górzanka (wrzesień – grudzień 2016),
– Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie (styczeń 2017),
– Dom Księży Emerytów w Lublinie (luty – kwiecień 2017),
– Krużganki Dominikańskie w Lublinie (kwiecień – maj 2017),
– Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie „Wieża Trynitarska” (lipiec – październik 2017),
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (grudzień 2017- styczeń 2018).

Autorzy wystawy:
Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska
Skład komputerowy: Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk
Tekst: Zbigniew Kaszuba
Korekta edytorska: Piotr Kieraciński
Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie,  archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe, F.  Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski, F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot,  M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn, ze zbiorów:  Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak.
Dziękujemy wszystkim autorom za udostępnienie posiadanych zdjęć.

Udostępnij