Pamiętajmy o Sofronie Witwickim

Dziś właśnie, 29 października 2019 r. przypada 140 rocznica śmierci księdza Sofrona Witwickiego, proboszcza w Żabiem-Ilci, autora pierwszych, opartych na własnych obserwacjach i badaniach publikacjach z lat 1852, 1863, 1876-7 na temat Hucułów i Huculszczyzny, ale także organizatora struktur Towarzystwa Tatrzańskiego pod Czarnohorą. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy też 200 lecie jego urodzin i z tej okazji postać „proboszcza hucułów” przypomnieliśmy na tegorocznych styczniowych Spotkaniach Karpackich w Muzeum Ziemi PAN, a obecnie kończymy przygotowania do druku 57 tomu Almanachu karpackiego „Płaj”, w którym znajdzie się jego obszerna biografia i szczegółowe omówienie korespondencji z Wydziałem Towarzystwa Tatrzańskiego. A teraz na jego odnalezionym po latach grobie przy cerkwi pw. Św. Trójcy w Żabiem-Ilci wieszamy polskie i ukraińskie szarfy.

Pamięć księdza Sofrona Witwickiego uczczono także na Huculszczyźnie. Delegacja władz Rajonu Werchowińskiego na czele z przewodniczącym Rady Rejonu Iwanem Szkindukiem, zastępcą przewodniczącego Rady Wiejskiej Werchowyny Oksaną Czubatko, przedstawicielami administracji oraz instytucji kultury i organizacji społecznych spotkali się nad grobem księdza Witwickiego w Ilci. Wspominano tę wielce zasłużoną dla Huculszczyzny postać oraz odmówiono – również w naszym imieniu – nad jego mogiłą modlitwę.

Вічна йому пам’ять – Requiescat in pace

Udostępnij