Karpaty na krakowskiej Konferencji PIASA

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. w Krakowie odbył się Sixth World Congress on Polish Studies zorganizowany przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce (PIASA), Polską Akademię Umiejętności (PAU) oraz Uniwersytet Gdański.
Kongres ten połączony był z jubileuszem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIN), który w 2017 r. obchodzi jubileusz 75 rocznicy swojego powstania. PIN/PIASA utworzony został w Nowym Jorku w czasie drugiej wojny światowej przez polskich naukowców i artystów szukających intelektualnego domu w Ameryce przez lata koncentrował swą działalność na promocji polskiej nauki, kultury i sztuki. Wśród członków Instytutu znajdowali się laureaci Nagrody Nobla i wielu światowej sławy Polaków, m.in: Jan Lechoń, Czesław Miłosz, Isaac Bashevis Singer, Kazimierz Funk, Frank Wilczek, Jerzy Kosiński, Artur Rubinstein czy Zbigniew Brzeziński.
Dwie z sesji panelowych Kongresu poświęcone były tematyce karpackiej, a przewodniczył im znany na pewno znawcom Karpat profesor Paul J. Best. Jest nam szczególnie miło przekazać tę informację, bowiem wśród autorów referatów znaleźć można dwie osoby związane z Towarzystwem Karpackim: prof. Patrice M. Dabrowski (Harvard Ukrainian Research Institute), która przedstawiała postać księdza Sofrona Witwickiego oraz dr Leszka Rymarowicza (wiceprezes Towarzystwa Karpackiego), który przedstawił ponad stuletnie dzieje stacji naukowej na Połoninie Pożyżewskiej w Czarnohorze. 
Panel z udziałem Patrice M. Dabrowski oraz Leszka Rymarowicza zakończyła ożywiona dyskusja o tożsamości etnicznej/narodowej Hucułów, żyjących w dwu organizmach państwowych oraz o współczesnej recepcji Sofrona Witwickiego („gente Ruthenus natione Polonus”) na współczesnej Huculszczyźnie.

Session 18: War in the Carpathians, 1912-1952
Chair: Paul J. Best (The Carpathian Institute)
Speakers:
– Stanisław Stepien (Southeast Research Institute, Przemyśl), Przemyśl in the Two World Wars;
– Bohdan Halczak (Zielona Gora University), The Polish-Slovak Border, 1944-1947;

Session 24: The Eastern Carpathian Mountains before World War I: Their “Discovery,” Development, and Scientific Study
Chair: Paul J. Best (The Carpathian Institute)
Speakers:
– Patrice M. Dabrowski (Harvard Ukrainian Research Institute), Forgotten Hero: Father Sofron Witwicki and the ‚Discovery‘ of the Hutsul Region of the Eastern Carpathians;
– Leszek Rymarowicz (Carpathian Society, Warsaw-Kraków) – „Pozhyzevs’ka’: The Longest Functioning High-Mountain Scientific Station in the Eastern Carpathians;
Referaty z konferencji publikowane będą w „The Polish Review”.

Udostępnij