Płaj 3

tom 3Płaj 3 1990 (116 stron)

Red. Andrzej Wielocha

zawartość tomu

Władysław Midowicz, Saga Czarnohory
Kazimierz Hempel, Przez Bałtaguł na Hnatasię
Agnieszka i Jerzy Montusiewiczowie, Z wędrówki po Beskidach Wschodnich
Andrzej Wielocha, Sprawozdanie z wycieczki w Gorgany i Czarnohorę odbytej w sierpniu 1989 roku (pdf)
Teresa Franiek, Świat opryszków w literaturze
Henryk Gąsiorowski, Nowe wschodniokarpackie arkusze wojskowej mapy Polski 1:100000
Józef Mączka, Droga Legionów
Andrzej Wielocha, Przełęcz Legionów, Pantyrpass czy Rogodze Wielkie?
Towarzystwo Karpackie

Do tomu dołączona była w formie luźnej wkładki, czarnobiała, jednostronna mapa w formacie 420/300 mm, zatytułowana „Gorgany (część południowa), Świdowiec, Czarnohora”, w skali 1:300000 autorstwa Piotra Kamińskiego.

Pdf do pobrania

Udostępnij