Płaj 15

tom 15Płaj 15 jesień 1997(stron 200+8)

zawartość tomu:

Mariusz Martyniak, Harcerstwo polskie w Karpatach Wschodnich,
Jerzy M. Roszkowski, Kształtowanie się stosunków etnicznych na Górnej Orawie do 1910 r .,
Roman Reinfuss, Łemkowie w kulturze górali karpackich,
Tadeusz M. Trajdos, O dawnej wsi Banica i jej parafii,
Josyp Pobereżnyk, Karpacki Park Narodowy,
Kaziemierz Ciechanowicz, Orzeł przedni w Polskich Karpatach,
Ryszard Głowacki, Darabami przez porohy
Władysław Illuk, Daraby Czeremoszu
Agata i Maciej Skowrońscy, „Linia Mołotowa” i słowacki cmentarz,
Robert Kubit, Co dalej z ratuszem w Jaśliskach?
Kornel Makuszyński, Dwa felietony o Stryju,
Radosław Truś, Wiersze,
Radosław Szewc, Pięć dni w Bieszczadach Wschodnich,
Wojciech Grochala, Słabo znane masywy Karpat Transylwańskich,
Książki
Miscellanea
Abstracts
Bukowina, (kolorowa wkładka), opr. Andrzej Wielocha
Mapy (reedycja): Suczawa (1:100000), Kimpolung Mołdawski (1:100000)

Udostępnij