Płaj 39

PŁAJ 39 (jesień 2009) 224+16+2

zawartość tomu:
Andrzej Wielocha, Tajemnicza nazwa „Beskid”, jej desygnaty, konteksty i znaczenia;
Bogusław Tomaszewski, Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej;
Zbigniew Sikora, Zmiany graniczne na Górnej Orawie i koło Krynicy;
Zbigniew Sikora, Dwanaście żeliwnych polsko-rumuńskich znaków granicznych;
Wojciech Krukar, Czy Pikuj jest najwyższym szczytem Bieszczadów?
Zbigniew Sikora, Źródła Sanu – geografia i najnowsza historia;
Wojciech Krukar, Jeszcze o głównym źródle Sanu;
Paweł Libera, Worochta w oczach harcerzy 1 Drużyny Harcerskiej im. St. Leszczyńskiego;
Adam Bartosz, Z Hucułami na grobach ucztowanie;
Dariusz Dyląg, Węgrzy w Gorganach. Suplement do przewodnika;
Roman Frodyma, Wojennym szlakiem 48 Dywizji Piechoty;
Leszek Rymarowicz, Działo się w roku 1846, czyli co należałoby odczytać wszem i wobec od ołtarza cerkwi w Stuposianach oraz o zasłużonej dla Bieszczadów rodzinie Dominikowskich herbu Junosza;
Andrzej W. Kaczorowski, Eksperyment PAX w Chmielu. Dzieje jednej akcji osadniczej w Bieszczadach;
Antoni Kroh, C.K. rządowy konserwator zabytków i dwaj panowie Ł.;
Jan Skłodowski, Rusinowa i Wiktorówki, czyli krótkie wspomnienie o Dziadku i Babce;
Ryszard M. Remiszewski, Odwdzięczyli się Węgrom za doznaną serdeczność;
Mirosław J. Barański, Dziwny tunel w Górach Krzemnickich;
Mirosław J. Barański, Jeszcze o dziejach turystyki w Słowackim Raju;
Konkurs „Płaju” na karpacką kartkę pocztową rozstrzygnięty;

Udostępnij