Płaj 9

tom 9Płaj 9. jesień 1994 (stron 184)

zawartość tomu:

Od redakcji,

Olena Duć-Fajfer, Łemkowie w Polsce. Proces rozwoju świadomości etnicznej.
Na tułaczce. Dziennik o. J. Bohatiuka
Michał Bartkowski, Zagadnienie łemkowskie na terenie obwodu szkolnego sanockiego.
Tadeusz A. Olszański, Święty Maksym Sandowycz.
Tadeusz M. Trajdos, Germanizmy w gwarze spiskiej.
Wojciech Krukar, Połonina Wetlińska. Materiały do monografii.
Leszek Rymarowicz, Z historii ukraińskiego krajoznawstwa.
Tadeusz M. Trajdos, Rzymskokatolickie parafie miejskie w dawnych komitatach Bereg, Ung i Ugocsa.
Leszek Rymarowicz, Nieznana cerkiew w Osmołodzie.
Tadeusz A. Olszański, Wiersze.
Andrzej Ruszczak, Aleksandr Nużny, Nad Perkałabem i Czeremoszami.
Stanisław Figiel, W sercu Siedmiogrodu.
Piotr Szucki, Na nartach w Górach Rodniańskich.
Piotr Szucki, Kalendarium początków turystyki w Siedmiogrodzie.
Miscellanea
Literatura mało znana
Abstracts
Do tomu załączono „Mapę nazewniczą Połoniny Wetlińskiej”

Udostępnij