Płaj 6

tom 6Płaj 6. Bojkowszczyzna (160 stron)

zawartość tomu:

Wstęp
Tadeusz A. Olszański, O nazwie Bojków.
Jerzy Czajkowski, Historyczne zasiedlenie zachodniej bojkowszczyzny.
Danuta Blin-Olbert, Kultura materialna Bojków.
Henryk Olszański, Tradycyjne budownictwo bojkowskie.
Maria J. Marciniak, Strój ludowy Bojków.
Roman Sułyk, Cerkiew bojkowska.
Stefanija Hwozdewycz, Tradycyjne bojkowskie bednarstwo.
Zoriana Bołtarowycz, Regionalna specyfika ludowej medycyny Bojków.
Dmytro Buczko, Najstarsze ojkonimy Bojkowszczyzny.
Roman Kyrcziw, Relikty folkloru obrzędowego na zachodniej Bojkowszczyźnie.
Hubert Osadnik, Elementy kultury ludowej zachodniej Bojkowszczyzny.
Stanisław Ormowski, O bieszczadzkich zbójnikach.
Mychajło Rożko, Stan badań archeologicznych budowli obronnych na Bojkowszczyźnie.
Szymon Modrzejewski, Bojkowska rzeźba kamienna.
Relacja z wycieczki
Abstracts
Deklaracja Towarzystwa Karpackiego

Pdf do pobrania

Udostępnij