Pokaz koni huculskich

03mW celu popularyzowania rodzimych ras koni i możliwości wykorzystania ich w turystyce Wierchowiński Park Narodowy z pomocą Unii Europejskiej w ramach seminarium szkoleniowego „Koń huculski w kulturze Karpat” w maju 2014 r. zorganizował wystawę koni huculskich. Uczestniczyło w niej 28 właścicieli koni z okolicznych wiosek: Krzyworówni, Bukowca, Górnego Jasienowa, Żabiego i Jaworowa. W skład jury weszli przedstawiciele Wierohowińskiego Parku Narodowego z jego dyrektorem Mychajło Neczejem, naukowcy ze Lwowa oraz przedstawiciel polskich hodowców koni huculskich. Jako gość honorowy w wystawie wzięła udział zastępca konsula generalnego RP we Lwowie pani Longina Putka.
Pierwsze miejsce zdobyła klacz Bujana Wasyla Hryhorczuka z żabiowskiego przysiółka Płaj, drugie miejsce klacz 05mŁyśka Natalii Hotycz także z przysiółka Płaj i wałach Bublyk Michało Sawczuka z przysiółka Młyńskie w Jasienowie; trzecie zaś miejsce klacz Łyśka Ołeksy Kimńczuka też z przysiółka Płaj (jak widać Płaj jest najlepszy!). Właściciele koni otrzymali nagrody i premie pieniężne.
O
rganizatorzy maja nadzieję, że taka wystawa będzie się odbywała co roku jako kontynuacja tradycji pokazów organizowanych przez wójta Żabiego Petera Szekeryka Donykiwa w pierwszej poł. XX w.

Zdobywczyni I miejsca klacz Bujana
ze swym właścicielem

Udostępnij