Powrót na Wierchowinę

Stanisława Vincenza powrót na WierchowinęPod koniec maja 2010 r. wypada siedemdziesiąta rocznica ostatniej czarnohorskiej wędrówki Stanisława Vincenza. Wędrówki jakże dramatycznej, bo będącej z jednej strony ucieczką przed spodziewanym aresztowaniem i zapadającą nad Huculszczyzną nocą sowieckiej władzy, z drugiej eksodusem, porzuceniem Wierchowiny – ukochanej duchowej ojczyzny, do której za życia nie dane już mu było powrócić.
Towarzystwo Karpackie przygotowało projekt uczczenia tej rocznicy. Chcielibyśmy aby po 70 latach, autor „Na wysokiej połoninie”, przynajmniej symbolicznie mógł do stóp Czarnohory powrócić. Na miejscu domu Stanisława Vincenza stanie kamień z tablicą pamiątkową i huculski krzyż.

Zapraszamy serdecznie na skromną uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2010 r. w Bystrcu.
A oto program uroczystości
godz. 1000
Rozpoczęcie uroczystości sygnałem na trembitach, a następnie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie krzyża, głazu i tablicy przez księży – prawosławnego z Bystrca, greckokatolickiego z Dzembroni i rzymskokatolickiego z Kołomyi.

godz. 1015
Okolicznościowe przemówienia przedstawicieli Towarzystwa Huculszczyzna, władz Bystreca i Towarzystwa Karpackiego,
godz. 1045
Dr Jan A. Choroszy i prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa przedstawią opowieść o bystreckim domu Vincenzów.Станіслава Вінценза Повернення на Верховину
godz. 1130
Głośne czytanie fragmentów z „Prawdy starowieku” Stanisława Vincenza na przemian po polsku i po ukraińsku.
godz. 1200
Koncert kapeli „Czeremosz” Romana Kumłyka i poczęstunek kułeszą.
godz. 1300
Przy dźwięku trembit wymarsz w góry uczestników przejścia szlaku ostatniej czarnohorskiej wędrówki Stanisława Vincenza na trasie Bystrec – Łuhy – Bystrec. Więcej o ostatniej czarnohorskiej wędrówce Stanisława Vincenza można przeczytać tu: Stanisława Vincenza i Jerzego Stempowskiego perypetie na granicy węgierskiej
Organizatorzy postarają się zapewnić transport z Ilci do Bystrca ok. godz. 830 i z Bystrca do Ilci ok. godz. 1500.

Станіслава Вінценза Повернення на Верховину – в 70-річницю втечі Станіслава Вінценза з-під радянської влади.

Udostępnij