Sprawozdanie z sesji „Czas dla Łopienki”

W sobotę 13.04.2013 r. odbyła się w Cisnej sesja pod tytułem „Czas dla Łopiennik”. Miała ona na celu przekazanie aktualnych informacji oraz stworzenie miejsca do swobodnej wymiany myśli na temat Łopienki. Została zorganizowana przez Towarzystwo Karpackie i Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. W sesji udział wzięło ponad 50 osób w tym: Renata Szczepańska Wójt Gminy Cisna, nadleśniczy Grzegorz Łokuciewski, nadleśniczy Teodor Fur, dyrektor BPN Leopold Bekier, naczelnik Bieszczadzkiej grupy GOPR Grzegorz Chudzik, wiceprezes Towarzystwa Karpackiego Stanisław Janocha, przewodnicy z Oddziału PTTK Ziemi Sanockiej Stanisław Gąsiorowski i Wojciech Wesołkin, Marcin Dobrowolski sekretarz Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, Eugeniusz Zawałeń konserwator archidiecezjalny greckokatolickiej diecezji warszawsko-przemyskiej oraz miejscowi artyści Jadwiga Denisiuk, Ewelina Kudła-Krawiec, Leszek Goździecki. Obecny był też Szymon Modrzejewski prezes Stowarzyszenia Magurycz. Spotkanie prowadzili: Sylwia Wieleba-Maślany, dyrektor GCKiE w Cisnej oraz Zbigniew Kaszuba pełnomocnik TK ds. Łopienki.
Pierwsza część sesji miała charakter informacyjny. Stanisław Janocha przedstawił historię, cele działania i osiągnięcia Towarzystwa Karpackiego, a Zbigniew Kaszuba poinformował o jego działaniach w Łopience, podkreślając obecność Towarzystwa w Łopience jako inwestora zastępczego już od 1997 r. Przedstawiał także szczegółowe sprawozdanie i rozliczenie finansowe za 2012 r. a także planowane działania na rok bieżący: konserwację ikony Matki Bożej Łopieńskiej, montaż autentycznej ambony z poprzedniej drewnianej cerkwi w Łopience, prace przygotowawcze do projektu ścieżki historycznej, kontynuację inwentaryzacji przyrodniczej doliny. Następnie nadleśniczy Teodor Furs zaprezentował realizowany obecnie projekt ścieżki przyrodniczej w Łopience od tzw. Spisówki na szczyt Korbani obejmujący wykonanie parkingu u wylotu doliny, trzech wiat-schronów turystycznych oraz wieży widokowej. Nadleśniczy Grzegorz Łukacijewski przedstawił plany nadleśnictwa Cisna dotyczące doliny Łopienki podkreślając wyraźnie potrzebę utrzymania obecnego stanu bez żadnych inwestycji. W kolejnym punkcie pełnomocnik AKT SGGW w Warszawie Michał Skrzyniarz przedstawił stan realizacji projektu ochrony derkacza na terenie doliny oraz zamierzone działania mające na celu zachowanie i usprawnienie działania Studenckiej Bazy Namiotowej w Łopience. Następnie Jarosław Tomaszewski Prezes Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie w literacko-poetyckiej relacji przedstawił swoją drogę do zaangażowania się w ratowanie cerkwi w Baligrodzie. Stwierdził, że bardzo ważną motywacją do podjęcia takiej decyzji była dla niego świadomość, że jeżeli jedyną pamiątką historii tej ziemi będzie pomnik Świerczewskiego, to będzie to obraz bardzo krzywdzący. Wychodząc od stwierdzenia, że cerkiew jest także treścią i tworzywem kultury, przedstawił koncepcję funkcjonowania cerkwi w Baligrodzie jako przestrzeni łączącej funkcję liturgiczną z kulturotwórczą.
Po przerwie swoją działalność przedstawiało Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, a Bogdan Bajorek zaprezentował efekty działania Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, które na terenie dawnych wsi Łuh, Zawój i Jaworzec stworzyło ścieżkę historyczną „Bieszczady Odnalezione”.
Następnie odbyła się dyskusja w której wzięło udział kilka osób. M. in. Wojciech Wesołkin zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania się w zachowanie reliktów dawnego szlaku węgierskiego, a Marcin Modrzejewski przypomniał księdza Ławrowskiego parocha Łopienki, który założył w Baligrodzie bibliotekę dekanalną, a któremu poświęcona jest tablica epitafijna, kolejny autentyczny zabytek cerkwi Łopieńskiej (będąca w konserwacji u Marcina Modrzejewskiego). Dyrektor Bekier stwierdził, że dolina Łopienki jest swoistym fenomenem, który trzeba koniecznie zachować ograniczając do minimum rozwój infrastruktury, zasugerował rozważenia zamknięcia drogi do Łopienki dla ruchu kołowego. Agnieszka Bernacka nawiązała do tytułu wystawy fotograficznej „Łopienka – cisza i harmonia” i zwróciła uwagę na trzy aspekty takiej rzeczywistości: ekologicznym i kulturowym oraz religijny. Magda Święcka opowiedziała się za kontynuowaniem tradycji odpustów w Łopience i podkreśliła jak ważna jest dla niej funkcja religijna cerkwi, obecność kapłana, sprawowanie sakramentów i piesze pielgrzymki z Górzanki do Łopienki. Eugeniusz Zawałeń mówił o poparciu Komisji Konserwatorskiej i abp Martyniaka dla działań TK w Łopience. Katarzyna Szumniak była zaniepokojona zaśmiecaniem cerkwi przez wątpliwej wartości darowizny eksponowane we wnętrzu i apelowała o większą nad tym kontrolę. Zbigniew Kaszuba odpowiedział, że TK zamierza przy pomocy osób kompetentnych stworzyć program wnętrza cerkwi odpowiadający jej funkcjom liturgicznym i zachowujący jej dotychczasowy charakter.

Po dyskusji został wyświetlony film pt. „Mikołaj z Łopienki” w reżyserii Waldemara Jandy, opowiadający o dawnym mieszkańcu Łopienki Mikołaju Papińczaku. Następnie referat wygłosili Stanisław Kryciński pt. „Od rajdów studenckich do bieszczadzkiej monografii”, Przemysław Klimczuk pt. „Motyle dzienne doliny Łopienki”, Eugeniusz Zawałeń, o zmianach przynależności parafii Łopienka do struktur kościoła greckokatolickiego, ks. Piotr Bartnik o księżach rzymsko-katolickich Adamie Bieleckim i Janie Siuzdaku, a także o ks. abp Ignacym Tokarczuku. Sesja zakończyła się nastrojowym recitalem Jarosława Tomaszewskiego.

Zbigniew Kaszuba

 

Udostępnij