XVIII tom Almanachu Muszyny

Jak zwykle punktualnie i jak zwykle piękniejszy od poprzedniego ukazał się kolejny, XVIII tom Almanachu Muszyny, a w nim cała masa bardzo ciekawych tekstów, z których szczególnie polecamy najświeższe informacje o efektach prac archeologicznych na muszyńskim zamku autorstwa pani Barbary Chudzińskiej. Dla redaktora Almanachu, pani Bożeny Mściwujewskiej-Kruk serdeczne gratulacje, a dla zainteresowanych szczegółowa zawartość tomu.

Spis treści
Barbara Chudzińska, Co nowego na zamku w Muszynie. Wstępne wyniki prac wykopaliskowych w roku 2007,
Tadeusz Łopatkiewicz, Muszyna w zainteresowaniach zabytkoznawczych Stanisława Tomkowicza,
Kazimierz Przyboś, Księga przyjęć do miasta Muszyny,
Witt Kmietowicz, Bractwa cechowe i Bractwo św. Józefa w dawnej Muszynie,
Filip Fetko, Popis Lubovnianskeho podhradia na mape majora Botschecka z końca 18. storoćia,
Maciej Śliwa, Żandarmeria. Dzieje oddziału partyzantki antykomunistycznej w Beskidzie Sądeckim,
Waldemar I. Oszczęda, Udział Słowaków w powstaniu warszawskim,
Witt Kmietowicz, Muszynianie w kolegium oo. Pijarów w Podolińcu,
Piotr Wierzbicki, Mieszkańcy „państwa muszyńskiego" uczniami kolegium podolinieckiego w latach 1699—1711,
Małgorzata K. Przyboś, Protokoły Rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka z lat 1939-1949
Piotr Osóbka, Rozwój Żegiestowa w XX wieku,
Maciej Bilek, Historia apteki „Pod Opatrznością"w Piwnicznej,
Anita Sztybel, Urodzona w Muszynie,
Ryszard Kruk, Ławka Kraszewskiego w Krynicy,
Witold Kaliński, Zasadzka na regionalnego poetę,
Janina Dzierżanowska, W stronę Bacówki nad Wierchomlą,
Adam Ziemianin, Ludzie drogi, wędrowcy boży, pielgrzymi,
Kazimierz Przyboś, Pierwsze archiwalia Muszyny,
Renata Kopacz, Sylwia Gacek, 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie,
Bożena Szczepaniak, Historia Biblioteki Publicznej w Żegiestowie,
Regina Wiśniowska-Węglarz, Sieć hydrograficzna ziemi muszyńskiej,
Małgorzata Gałuś, Helena Jarosz, Czesław Czmieł. Człowiek, który musiał malować
Zbigniew Wolanin, Twórczość Czesława Czmiela,
Adam Czarnowski, Wigilia na Zazamczu,
Kochajcie czasem poetą. Benefis Adama Ziemianina,
Maciej Bilek, Krynica i uzdrowiska doliny Popradu w księdze „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej",
Alicja Kalafut, Wojenna Krynica oczami dziecka,
Janina Aleksander Szczelinowa, Poznawanie świata. Wspomnienia z czasów nauki w powojennej Muszynie,
Krystyna Perepeczo, Dzieciństwo w Muszynie
A także wiersze Adama Ziemianina, Joanny Kościółek, Basi Gumulak, Joanny Wiśniewskiej i Ewy Skruch-Kisyńskiej, oraz fotoreportaże, komunikaty i witrynka wydawnicza.

Udostępnij