Szlakami Huculszczyzny

Muzeum Podkarpackie w Krośnie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy „Szlakami Huculszczyzny”, który odbędzie się w dniu 8 lipca (wtorek) 2008 roku o godz. 1700 w Pałacu Biskupim. Na wystawie, której kuratorem jest Robert Kubit zgromadzono eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie (zbiór Heleny Dąbczańskiej i Seweryna Udzieli), Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historycznego w Sanoku (zbiór Aleksandra Rybickiego), Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Zabytkowej Chyży Łemkowskiej w Olchowcu w Beskidzie Niskim i kolekcjonerów prywatnych.

Pierwszą część wystawy stanowi pokaz zabytków związanych z kulturą materialną. Do najcenniejszych należą prochownice i pistolety pochodzące ze zbioru po Helenie Dąbczańskiej i Sewerynie Udzieli. Wyroby drewniane reprezentowane są przez zbiór krzyży ręcznych, świeczników trójramiennych, ikon i wyrobów rzemiosła huculskiego. Uwagę zwracają barwne stroje, tkaniny, hafty, wyroby ze skóry i mosiądzu.
Druga część wystawy prezentuje zbiór ceramiki pokuckiej z przeł. XIX i XX w. po Aleksandrze Rybickim. Najcenniejsze są kafle z pieca wykonanego przez Aleksandra Bachmińskiego z poł. XIX w. oraz misy, dzbanki i talerze. Malarstwo reprezentują prace Kazimierza Sichulskiego, Teodora Axentowicza, Fryderyka Paustscha, Stanisława Jankowskiego i Seweryna Obsta. Uzupełnieniem wystawy jest pokaz ikonografii w postaci kart pocztowych, map i literatury turystyczno-krajoznawczej z przeł. XIX i XX w., dotyczącej Czarnohory i Karpat Wschodnich.
Wystawie towarzyszy wydawnictwo katalogowe, prezentującej w formie opisowej i fotograficznej kulturę materialną i duchową Huculszczyzny oraz najcenniejsze zabytki prezentowane na wystawie.
Wystawa będzie czynna do końca sierpnia.

W Muzeum Podkarpackim można także oglądać do końca września wystawę prezentującą wybór fotografii Walerego Eljasza Radzikowskiego poświęconych Tatrom i Podhalu, wykonanych w latach 1890-1904 a zgromadzonych w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Udostępnij