Biblioteka Vincenza trafiła do Lwowa

W poniedziałek 8 lutego 2021 r. w Kamienicy Królewskiej (zwanej też Korniaktowską) przy lwowskim Rynku uroczyście zaprezentowano księgozbiór Stanisława Vincenza zakupiony od rodziny pisarza przez deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Mykołę Kniażyckiego. Księgozbiór ten trafi do biblioteki Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, gdzie będzie udostępniony szerokiej publiczności. W przyszłości znajdzie się w Centrum Stanisława Vincenza, które powstać ma w Krzyworówni na Huculszczyźnie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Lwowa, naukowcy, literaci i muzealnicy. Obecni byli też przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Instytutu Polskiego w Kijowie.
Spotkanie prowadziła Maria Górska, która przypomniała zebranym biografię Stanisława Vincenza i przedstawiła historię przeniesienia jego biblioteki do Lwowa. Głos zabrali m.in. inicjator przedsięwzięcia Mykoła Kniażycki, gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozycki, deputat Rady Obwodu Lwowskiego Wołodymyr Kwurt, dyrektor Lwowskiego Muzeum Historyczny prof. Roman Czmełyk oraz pierwszy laureat Nagrody im. Stanisława Vincenza Myrosław Marynowycz. Przesłanie od Towarzystwa Karpackiego wydane specjalnie na tę uroczystość odczytał po polsku członek naszego Towarzystwa dr Jurij Nesteruk, po ukraińsku zaś Mykoła Kniażycki (tekst w wersji polskiej i ukraińskiej). Zawarta w przesłaniu, nawiązującą do ducha dawnej Huculszczyzny, refleksja dr Jana A. Choroszego została nagrodzona rzęsistymi brawami.


Prezentacji towarzyszyło otwarcie eksponowanej w krużgankach ukraińskiej wersji wystawy „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)”, wg scenariusza dr Jana A. Choroszego, którą będzie można oglądać we Lwowie do 21 lutego. Jak relacjonuje nasz delegat, atmosfera spotkania była wspaniała, a szczególnie warta podkreślenia jest doskonała znajomość dzieła Stanisława Vincenza u wielu ukraińskich naukowców, muzealników, polityków i działaczy społecznych. Nad zgromadzonymi unosił się prawdziwie vincenzowski duch dialogu. Jak widać Stanisław Vincenz rzeczywiście łączy nasze kraje i społeczeństwa. Uroczystość była relacjonowana przez lwowskie media oraz telewizję „Espreso TV”.

A tu można przeczytać relacje z uroczystości zamieszczone w prasie ukraińskiej:

Udostępnij