Ćwierć wieku „Prac Pienińskich”

Prace_pien_25_mZ prawdziwą radości pragniemy poinformować wszystkich miłośników Pienin, że ukazał się właśnie 25 tom „Prac Pienińskich”, rocznika popularnonaukowego firmowanego przez Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, a wydawanego przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy i Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Od samego początku redaktorem tego wielce dla Pienin zasłużonego periodyku jest Ryszard Remiszewski, tak się składa, że także członek Towarzystwa Karpackiego. Szanownemu Redaktorowi składamy w tym miejscu gorące gratulacje, serdeczne podziękowania za wytrwałość i życzenia wydania co najmniej kolejnych 25 tomów.

Jubileuszowy tom „Prac Pienińskich” liczy – bagatela – 562 + 8 stron, a w nim m. in.:

 1. Rozprawy i artykuły
 • Andrzej Skorupa, Tryptyk niedzicki i jego twórca;
 • Jan Budź, Matka Boska Częstochowska po tułaczce powróciła z Ameryki na Spisz;
 • Bronisław Krzan, Gmina żydowska w Krościenku nad Dunajcem;
 • Dawid Golik, Zollgrenzschutz w Szczawnicy w latach 1939-1945;
 • Ryszard M. Remiszewski, Mieszkaniec Krościenka świadkiem oskarżenia w procesie katów Podhala we Freiburgu;
 • Krzysztof Miraj, Ruch turystyczny na spływie przełomem Dunajca w latach 2005-2014;
 • Paweł Krąż, Adam Piasecki, Współczesne zagrożenia oraz konflikty przyrodnicze w Dolinie Białki;
 • Ludwik Frey, Tajemniczy świat paproci;
 • Jerzy M. Roszkowski, Gmina Łapsze Niżne, projekt nowego herbu;
 • Justyna Cząstka-Kłapyta, Czy religijny śpiew górali pienińskich i gorczańskich zostanie ocalony? Kazimierz Majerczak, Miłość w życiu księdza Jana Kozioła;

redaktor

 1. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze
 • Ivan Chalupecky, Najyyśśi goticky kridloyy oltar sveta budę mat’ 500 rokov;
 • Grzegorz Salamon, Ostra Brama w Szczawnicy;
 • Bogdan Śmigielski, Regulacja rzek i potoków w Pieninach;
 • Jan Tyszkiewicz, Jak dawniej łowiono ryby w Szczawnicy;
 • Ryszard M. Remiszewski, Ćwierćwiecze Związku Polskiego Spiszą;
 • Elżbieta Łukuś, Obrzędowość rodzinna na Zamagurzu Spiskim. Zaproszenie na wesele;
 • Judyta Ptak, Przynależność do zespołu „Małe Podhale” z Jurgowa, a kształtowanie tożsamości regionalnej uczniów Szkoły Podstawowej w Jurgowie;
 • Ryszard M. Remiszewski, Spiskie Zwyki świętem folkloru;
 • Ryszard M. Remiszewski, Zbigniew Przychodzki – smutki i radości wyraża w muzyce;
 • Tomasz Kowalik, „Szczawnickie Ptoki” – okazjonalna gazeta sierpniowa;.
 • Maria Borczuch-Białkowska, Digitalizacja fiszek bibliograficznych Witolda Henryka Paryskiego i ich znaczenie dla współczesnych badaczy i miłośników gór;
 • Marek Gotkiewicz, Zima 1923/24 na Spiszu we wspomnieniach Mariana Gotkiewicza;
 • Jakub Żmidziński, Pioniny skały nad Krościenkiem. Niepublikowane sonety pienińskie z XIX w.;
 • Ryszard M. Remiszewski, Historia niezwykłe karty korespondencyjnej z 1904 roku;
 • Wojciech Górecki, Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach;
 • Maciej Wawrzczak, Wyniki niewielkich archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na terenie Szczawnicy, gm. loco, woj. małopolskie w 2013 roku.

A także varia, recenzje i polemiki oraz poezje.

Udostępnij