Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie organizuje w dniach od 13.06.2006 r. do 5.11.2006 r. wystawę zatytułowaną:

Wizerunek Hucułów i Huculszczyzny w archiwaliach i fotografiach z XIX i XX wieku.
Celem wystawy jest przybliżenie obrazu Hucułów i Huculszczyzny w świetle zgromadzonych i zachowanych w zbiorach Archiwum Naukowego PME rycin, pocztówek oraz fotografii z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Poprzez zgromadzony materiał chcemy pokazać nie tylko historię i kulturę tych terenów, ale przede wszystkim obraz dawnej Huculszczyzny widzianej oczami jej badaczy i miłośników.

Patronat honorowy nad wystawą objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Huculi to grupa etnograficzna szczególnie wyróżniająca się spośród górali Karpackich. Byli obiektem zainteresowania ze strony elit umysłowych, artystycznych
i licznych rzesz inteligencji polskiej już od końca XVIII wieku. Ich kultura materialna charakteryzująca się finezyjnym i bogatym zdobnictwem o tajemniczych motywach i znakach, a przede wszystkim zwyczaje i obrzędy zrodziły stereotypowy wizerunek tego ludu. Huculi jawili się jako ludzie piękni, wolni, niezależni, silni, dumni, twórczy i szczęśliwi. Taki właśnie obraz Hucułów przywożony przez podróżników, miłośników i badaczy Huculszczyzny emanuje z naszych archiwaliów.
Pierwsza części wystawy pokazuje ryciny, rysunki, akwarele, litografie i drzeworyty twórców zafascynowanych Huculszczyzną, takich jak: K. Młodnicki, S. Obst, T. Rybkowski. W drugiej części zaprezentowane zostaną pocztówki pochodzące z początku XX wieku oraz z dwudziestolecia międzywojennego przedstawiające typu Hucułów, ich zajęcia i zwyczaje oraz krajobrazy huculszczyzny. Część z tych pocztówek to reprodukcje prac malarskich m.in. M. Tuszowskiego, T. Axentowicza, Wł. Jarockiego, Z. Stryjeńskiej. Większą część stanowią widokówki z reprodukcjami fotograficznymi np. M. Seńkowskiego czy L.M. Hellerów. Trzecia część wystawy składa się z fotografii. Zostanie tu przedstawiony cenny zbiór rzadko udostępnianych oryginalnych fotografii pochodzących z końca XIX wieku autorstwa Juliusza Dutkiewicza. Pokażemy także zdjęcia innych autorów pochodzące z pierwszej połowy XX wieku m.in. ze zbiorów Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, I. Kriegera, J. Shiele oraz kilku kolekcji prywatnych.
Uzupełnieniem wystawy jest prezentacja wyrobów huculskich: ceramiki z charakterystycznymi zdobieniami, przedmiotów wykonanych z intarsjowanego i inkrustowanego drewna, jak również ciekawych strojów, tkanin oraz biżuterii pochodzących ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego. Większość eksponatów to przedmioty użytkowe pochodzące z przełomu XIX i XX wieku z terenów Huculszczyzny, oprócz nich znajdują się także obiekty typowo pamiątkarskie z tego okresu.
Przewidujemy przy okazji otwarcia wystawy spotkania z miłośnikami i badaczami Huculszczyzny oraz występ kapeli huculskiej.

Komisarz wystawy Joanna Bartuszek, Archiwum Naukowe PME.

Udostępnij