Czas dla Łopienki – odsłona czwarta

czas_dla_lopienki_16

Już po raz czwarty serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół Łopienki na spotkanie w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej po to, by wymienić się informacjami, pomysłami i przemyśleniami dotyczącymi „Bieszczadzkiego Sanktuarium”. Tego rocznemu spotkaniu „Czas dla Łopienki”, które odbędzie się 21 maja będzie patronować „Łopieńska ikona”. A program sesji przedstawia się następująco:
1. w części informacyjnej:
– Informacje Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
– Prezentacja Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic o pracach przy ścieżce historycznej „Bieszczady odnalezione”.
– Informacja Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie o aktualnym stanie cerkwi i dalszych planach remontowych.
– Prezentacja Nadleśnictwa Baligród.
– Informacja Nadleśnictwa Cisna.
– Sprawozdanie Towarzystwa Karpackiego z działalności w Łopience w 2015 r., przedstawienie planów na 2016 r.
2. w części informacyjnej:MB_Lopienska
– Promocja albumu Huberta Ossadnika i Zbigniewa Libery „Karpacki świat Bojków i Łemków” oraz książki Stanisława Krycińskiego „Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat”.
– Projekcja filmu o Łopience.
– Referat dr Grażyny Holly „Bieszczadzkie madonny”.
– Referat ks. Piotra Bartnika „Powojenne dzieje ikony Łopieńskiej”.
– Opowieść Jadwigi Denisiuk „Jak powstała kopia cudownego obrazu Matki Bożej Łopieńskiej i historia jej pierwowzoru”.
– Mini koncert zespołu „Łopienka”

Więcej o Łopience.

Udostępnij