Czy istnieje czwarta Ruś?

Na konferencję naukową zatytułowaną:
Czy istnieje czwarta Ruś? Wokół tożsamości kulturowej w regionie karpackim, zaprasza Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu w dniach od 24 do 26 maja 2006 r.
A oto program konferencji:
24 maja (środa) otwarcie konferencji godz. 11.00-12.00
– Prorektor PWSZ Prof. dr Zdzisław BUDZYŃSKI
– Prof. dr Paul BEST
– Dr Stanisław STĘPIEŃ

OBRADY PLANARNE
godz. 12.00-14.00 (moderator dr Stanisław Stępień)
– Prof. dr Paul Robert Magocsi (Uniwersytet w Toronto, Kanada) – Pojęcie Rusi Karpackiej (Що значить Карпатська Русь) – ref. w języku ukraińskim
– Prof. dr Włodzimierz Mokry (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – Ruś-Ukraina między Rzeczypospolitą a Rosją. Wokół pojęć Rusin, Starorusin, Karpatorusin, Małorusin – ref. w języku polskim
– Dr Tibor Miklosz Popowicz (Rusiński Instytut Badawczy w Budapeszcie, Węgry) – W kwestii istnienia Czwartej Rusi (К`вопросу о существовании Четвёртой Руси) – ref. w języku rosyjskim
– Dyskusja
godz. 15.00-18.00 (moderator prof. dr Paul Best)
– Iwan Ustycz (Centrum Europejskich Studiów i Współpracy w Użhorodzie, Ukraina – Etniczne pochodzenie Karpackich Rusinów. Związek z cywilizacją celtycką. Współczesne artefakty pochodzenia celtyckiego na Zakarpaciu. Możliwe kierunki dalszych badań (Етнічне походження карпатських русинів. Зв’язок з кельтською цивілізацією. сучасні артефакти кельтського походження в Закарпатті. Можливі напрямки подальших досліджень) – ref. w języku ukraińskim
– Dymitrij Pop (Użhorodzki Instytut Slawistyczny, Użhorod, Ukraina) – Biali Chorwaci – legendarni przodkowie Rusinów i formowanie państwa w Karpatach (Білі Хорваты – леґендарні предкы русинов, а їх державноє формованя в Карпатах – предтеча Руси) – ref. w jęz. rusińskim (wariant podkarpacki)
– Prof. dr Zdzisław Budzyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu / Uniwersytet Rzeszowski) – Struktura etniczna i wyznaniowa ukraińskich Karpat w drugiej połowie XVIII wieku – ref. w języku polskim
– Paweł Stefanowski (Obywatelski Krąg Łemków „Hospodar”, Bielanka, Polska) – Karpacka Ruś – dzieje i  współczesność – ref. w języku polskim
– Jerzy Starzyński (Legnickie Centrum Kultury, Legnica, Polska) – Łemkowie w Legnickiem – aktualna sytuacja i perspektywy przetrwania – ref. w języku polskim
– Dyskusja
25 maja (czwartek) obrady planarne i dyskusja
godz. 10.00 – 11.30 (moderator prof. dr Robert P. Magosci)
– Dr Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – Ruś w dyskursie tożsamościowym karpatorusińskich liderów etnicznych– ref. w języku polskim
– Dr Helena Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński / Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Polska – Aksjologizowanie przestrzeni etnicznej w łemkowskich tekstach kulturowych – ref. w języku polskim
– Dr Jewhen Sinkewicz (Państwowy Uniwersytet Chersoński, Chersoń, Ukraina) – Kwestia ruska w badaniach i działalności praktycznej czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej (Русинське питання в дослідженнях та діяльності провідних представників краківської історичної школи) – ref. w jęz. ukraińskim
– Dyskusja
godz. 12.00 – 14.00 (moderator prof. dr Zdzisław Budzyński)
– Mychajło Ałmaszij (Zakarpacka Filia Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego, Użhorod, Ukraina – Język rusiński – językiem Czwartej Rusi (Русинська мова – мова четвертої Русі ) – ref. w jęz. ukraińskim
– Dr Wałerij Padiak (Centrum Badawcze Karpatoznawstwa w Użhorodzie, Ukraina – Zniżenie statusu języka ruskiego do poziomu dialektu j. ukraińskiego jako podstawa polityki ZSRR na zaanektowanych terenach Rusi Zakarpackiej (Понижение статуса русинского языка до уровня диалекта украинского как основа языковой политики СССР на аннексированны территориях Подкарпатской Руси (Закарпатья) – ref. w jęz. rosyjskim
– Dr Anna Pliszkowa (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja) – Język rusiński na Słowacji w użyciu praktycznym (Русиньскый язик на Словеньску в практичны сферах) – ref. w jęz. rusińskim
– Dyskusja
godz. 15.00 – 18.00 (moderator prof. dr Włodzimierz Mokry)
– Christian Ganzer (Hamburg, RFN) – „Piemont ukraiński” czy tylko „Republika na jeden Dzień”? Ruś Zakarpacka w latach 1938/1939 („Ukrainisches Piemont” oder nur „Republic for a Day? Die Karpato-Ukraine 1938/39) – ref. w jęz. niemieckim
– Inna Pojizdnyk (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie) – Próby wpłynięcia Kościoła greckokatolickiego na świadomość narodową społeczności łemkowskiej w latach 1939-1946 – ref. w jęz. polskim lub ukraińskim
– Dr Stanisław Koneczny (Instytut Nauk Społecznych SAV w Koszycach, Słowacja) – Predstavy reprezentácie Rusínov o štátoprávnom riešení ich postavenia do roku 1944 – ref. w jęz. słowackim
Przerwa na kawę – 16.00 – 16.30
– Dr Marian Gajdosz (Instytut Nauk Społecznych SAV w Koszycach, Słowacja) – Štátoprávne aspekty politiky UNRP (1945-1951) – ref. w jęz. słowackim
– Aleksander Zozulak (Rusińska Akademia Kultury, Preszów, Słowacja) – Rusini na Słowacji po 1989 roku: rozwój, stan współczesny, perspektywy (Русины на Словенську по році 1989: розвиток, сучасный став і перспектівы) – ref. w jęz. rusińskim;
– Prof. dr Mychajło Fejsa (Instytut Filozofii Uniwersytetu w Nowym Sadzie, Serbia) – Wojewodiańscy Rusini / Rusnacy: dowód, że Czwarta Ruś może istnieć (Войводянски Русини / Руснаци: доказ же читварта Русь може еґзистовату) – referat w jęz. rusińskim;
– Dyskusja
26 maja (piątek) Obrady planarne i dyskusja
godz. 9.30 – 14.00 (moderator prof. dr Jarosław Moklak)
– Dr Ołeh Pawłyszyn (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina) – Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Zakarpaciu w 1916 r. (Впровадження григоріанського календаря в Закарпатті) – ref. w jęz. ukraińskim
– Dr Stanisław Stępień (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Polska) – Ruś Krośnieńska. Kształtowanie się tożsamości narodowej tzw. Zamieszańców – ref. w jęz. polskim
– Prof. dr Mykoła Muszynka (Towarzystwo Naukowe im Szewczenka na Słowacji oraz Związek Ukrainistów Słowacji, Preszów, Słowacja) – Wołodymyr Siczyński – badacz folkloru regionu karpackiego (Володимир Січинський – дослідник фольклору Карпатського регіону) – ref. w jęz. ukraińskim;
Przerwa na kawę godz. 11.00-11.30
– Dr Olga Popowicz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska) – Początki profesjonalizmu muzycznego na Bukowinie na przykładzie twórczości Isydora Worobkiewicza – ref. w jęz. polskim;
– Dr Mychajło Seliwaczow (Instytut Sztukoznawstwa, Folklorystyki i Etnologii NANU w Kijowie, Ukraina) – Tradycyjna sztuka narodowa w etnicznie mieszanych miejscowościach regionu Karpackiego (Традиційне народне мистецтво в етнічно змішаних місцевостях Карпатського регіону) – ref. w jęz. ukraińskim;
– Prof. dr Paul Best (Uniwersytet w New Haven, USA) – The Five Saint Johns of Bridgeport (Pięć cerkwi pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bridgeport) – referat w jęz. angielskim
– Dyskusja
godz. 14.00-15.00 – ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Prof. dr Jan DRAUS
Prof. dr Paul BEST
Dr Stanisław STĘPIEŃ
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian i korekt w niniejszym programie konferencji.

Kontakt do organizatorów:
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 3 tel. 0-16 678-73-33, e-mail: powin@c-net.pl

Udostępnij