Dzieje Dubiecka

Zapraszamy na Konferencję Historyczną „Dubiecko – dzieje najdawniejsze, dawne i współczesne” w dniach 24-25 września 2008 roku. W programie konferencji m.in.:
Wczesnośredniowieczny gród zagadkowego ludu Lędzian w Wybrzeżu koło Dubiecka, prof. dr hab. Michał Parczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
Translacje ośrodków miejskich średniowiecznych między Wisłoką i Sanem, prof. dr hab. Jan Malczewski (Instytut Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu);  Przemiany demograficzne w regionie dubieckim w  XVI – XVIII wieku, prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego);
Statut cechu kuśnierskiego w Dubiecku z 1598 roku, prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Ignacy Krasicki opiekunem rodziny w Dubiecku, prof. dr hab. Halina Wiśniewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi);
Przebudowa zamku w Dubiecku za Antoniego Krasickiego – brata poety, mgr Dorota Zahel (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej);
Dawne wyposażenie kościoła parafialnego w Dubiecku, dr Marta Trojanowska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej);
Działalność publiczna  Krasickich, mgr Waldemar Solecki (Płock);
Dwór w Bachórcu i jego mieszkańcy, dr Urszula Olbromska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)
Zabytkowy kościół drewniany z 1762r w Bachórcu, mgr Mariusz Czuba (Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie);
Polichromia drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny w Bachórcu w świetle prac konserwatorskich, mgr Krystyna Stawowiak (Krakowska Pracownia Stawowiaków),
Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych zamku w Dubiecku (komunikat), mgr Czesław Hadamik (Kielce).

Udostępnij