Europa Karpat

W dniach 7 i 8 września 2011 r. w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się konferencja „Europa Karpat”. Organizuje ją Sejm RP jako jedno z wydarzeń towarzyszących polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej przesłaniem ma być konieczność zacieśniania współpracy państw i regionów Karpat oraz odzwierciedlenie tego procesu w polityce unijnej. W programie konferencji m. in. prezentacja „Konwencji Karpackiej” oraz uroczyste podpisanie jej protokółów przez stronę polską, a także panel dyskusyjny pt. „Dobre praktyki współpracy w Europie Karpat”. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja Euroregionów: Karpackiego i Tatrzańskiego.

Udostępnij