Europa Karpat

5 września w Krynicy w ramach XXII Forum Ekonomicznego odbyła się II konferencja „Europa Karpat”, w której udział wzięli wicemarszałkowie Sejmu Cezary Grabarczyk i Marek Kuchciński, parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej państw regionu karpackiego. Celem konferencji było omówienie potrzeby stworzenia makroregionalnej Strategii Karpackiej, polityki rozwoju terenów karpackich w nowej perspektywie budżetowej UE, oraz możliwości rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarze Karpat. Wiele uwagi poświęcono także inicjatywom parlamentarnym na rzecz Karpat. Podkreślono potrzebę większej determinacji i zaangażowania rządów państw karpackich w podnoszeniu problemów tego regionu na forum europejskim. Podczas konferencji zaprezentowany został projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Towarzystwa Karpackiego zatytułowany „Forum prasy karpackiej” oraz „Apel” (do pobrania) w sprawie ochrony krajobrazu kulturowego Karpat.

Udostępnij