Galicyjskim szlakiem Chasydów

chasydziU początków tej książki – jak pisze sam autor – leżą wydane w 1992 r. przez Wydawnictwo PTTK „Kraj” Tarnowskie judaica. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a obecne dzieło  to książka o wiele obszerniejsza tak pod względem objętości jak i przede wszystkim pod względem opisywanego obszaru. Osią geograficzną przewodnika jest linia: Tarnów – Bobowa – Nowy Sącz, z odgałęzieniami do mniejszych miasteczek regionu.
Książka jest opowieścią-przewodnikiem po zaginionym świecie żydowskim, który jednakże odrodzony trwa, rozwija się, nie zapominając, skąd jego korzenie. I którego ślady są ważnym elementem więzi między odwiedzającymi galicyjskie miasteczka Żydami, a potomkami sąsiadów ich przodków. Wątkiem prowadzącym czytelnika tropami żydowskiej historii są ślady chasydów skupionych wokół swoich rabinów – duchowych przewodników i cudotwórców. Byli to rabini kręgu sądecko-bobowskiego – potomkowie świątobliwego Chaima Halberstama z Nowego Sącza.
Adam Bartosz, Galicyjskim szlakiem Chasydów sądecko-bobowskich, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2015

Udostępnij