Huculszczyzna 2016 przykładem dobrych praktyk

W ostatnich dniach trafiła do naszych rąk wydana w tym roku, licząca 190 stron książka opatrzona trochę przydługim tytułem XVIII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2016. Jest to plon wymienionej w tytule wyprawy łódzkich studentów, którzy z inicjatywy Włodzimierza Witkowskiego i pod jego kierunkiem od osiemnastu lat inwentaryzują drewniane cerkwie na szeroko pojętej Huculszczyźnie. O wyprawie tej, a także o wcześniejszych pisaliśmy już wielokrotnie na naszym portalu. Pokłosiem wszystkich wypraw były wystawy prezentujące efekty prac inwentaryzacyjnych, a ostatnio także niektórym z nich (XV i XVII) towarzyszyły foldery, jednak książkę z prawdziwego zdarzenia otrzymujemy po raz pierwszy.  Składa się ona z dwóch części. W pierwszej poza wstępem i przedstawieniem zastosowanych metod pomiarowych wraz z rzutami 12 inwentaryzowanych cerkwi znalazły się omówienia poszczególnych świątyń z ich fotografiami i rysunkami konstrukcyjnymi lub szczegółowymi rzutami oraz bibliografia i źródła.
Tak szczegółowych, aktualnych i zweryfikowanych informacji o cerkwiach w Tyśmieniczanach, Hwozdzie, Tarnowicy Leśnej, Iwanowacach, Trościance, Kamionce Małej, Majdanie Średnim, Glinkach, Hawryłówce, Kowalówce, Myszynie i Kluczowie Wielkim nie znajdziemy niegdzie indziej. Druga część zawiera wspomnienia i refleksje uczestników wyprawy. Co najważniejsze i co warto wskazać jako doskonały wzór dobrych praktyk – książka jest dwujęzyczna, ponieważ większość tekstów tłumaczona jest na ukraiński. W tym miejscu trzeba też koniecznie powiedzieć, że od samego początku organizowanych przez Włodzimierza Witkowskiego wypraw żelazną zasadą jest przekazywanie kopi opracowanej dokumentacji inwentaryzacyjnej każdej cerkwi ich proboszczom lub wspólnotom parafialnym.

Udostępnij