Huculszczyzna w Czasopiśmie Geograficznym

Najnowszy tom Czasopisma Geograficznego (t. 90, nr 2, 2019) wydawanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, który w tych dniach się właśnie ukazał wypełniony jest w połowie swojej objętości plonem badań terenowych, przeprowadzonych w 2019 r. w paśmie Czarnohory, na połoninach w grzbiecie Kukula, a także w miejscowościach Łazeszczyna i Jasinia. Badania zeszłoroczne są kontynuacją programu rozpoczętego w 1999 r., następnie powtórzonego w 2009 r. i 2014 r. Efekty wcześniejszych prac były opublikowane w monografiach, o których pisaliśmy na naszym portalu. Wyniki najnowszych badan zawarte są w pięciu tekstach poprzedzonych wstępem zatytułowanym  Elementy kultury huculskiej. Badania terenowe w 2019 r. (Tur-Marciszuk K., Ruszczak A., Hucuł-Stróżewski J., Gudowski J., Nesteruk J.) oraz wspomnieniem o zmarłym w trakcie badań Ireneuszu Marciszuku – fotografie krajobrazów kultury. A oto spis artykułów:
–Hucuł-Stróżewski J., Gudowski J., Gospodarka pasterska na połoninach w grzbiecie Kukula. Obserwacje w latach 1999-2019;
– Ruszczak A., Świat nadprzyrodzony huculskich pasterzy;
– Gudowski J., Praktyki ezoteryczne w gospodarce zwierzęcej na Huculszczyźnie;
– Nesteruk J., Wyjątkowość florystyczna Czarnohory (Karpaty Wschodnie) na tle ogólnych przemian szaty roślinnej;
– Tur-Marciszuk K., „Ludowy strój” huculski na Zakarpaciu (we wsi Łazeszczyna i w osiedlu typu miejskiego Jasinia).
Plik pdf do pobrania.

Udostępnij