Pasterstwo w Czarnohorze

pasterstwo_01Nakładem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ukazał się właśnie książka zatytułowana „Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej” pod redakcją Janusza Gudowskiego. Wypełniają ją efekty kolejnych badań gospodarki pasterskiej na Huculszczyźnie, przeprowadzonych przez autorów w paśmie Czarnohory. Są to te same miejsca, w których zespół badawczy w podobnym składzie pracował już dwukrotnie, w 1999 r. i 2009 r. Efektem tamtych badan były publikacje: Pasterstwo na Huculszczyźnie. Gospodarka – Kultura – Obyczaj, Warszawa 2001, oraz Przekształcenia gospodarki pasterskiej w ukraińskich Karpatach, Warszawa 2011. Obecny, trzeci etap prac różni się od poprzednich tym, że nastąpił po krótszej (pięcioletniej) przerwie, a do grona uczestników badań dołączyło młodsze pokolenie.

„Pasterstwo w Czarnohorze. Przyczynki do badań kultury huculskiej” pod redakcją naukową Janusza Gudowskiego, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin 2016, str. 156.

Spis treści:

  • Itinerarium (Filip Gudowski, Nazarij Nesteruk)
  • Szata roślinna czarnohorskich połonin (Jurij Nesteruk)
  • Gospodarka na połoninach (Janusz Gudowski, Jacek Hucuł-Stróżewski)
  • Kobieta na połoninie (Katarzyna Tur-Marciszuk)
  • Młodzież i dzieci na połoninach (Szymon Marciszuk)
  • Polityka na połoninach (Wit Gudowski)
  • Kultura materialna – osadnictwo i budownictwo na połoninach (Włodzimierz Witkowski)
  • Piśmiennictwo dotyczące pasterstwa na Huculszczyźnie (Michał Kropiwnicki, Andrzej Ruszczak, Władysław Żakowski)
  • Przerwana kariera huculskiego rzemiosła. Od przemysłu domowego, poprzez światowe wystawy do izb pamięci (Katarzyna Tur-Marciszuk)
  • Literatura
Udostępnij