II Sądecka Watra Archeologiczna w Maszkowicach

Tegoroczna Watra Archeologiczna w Maszkowicach koło Łącka odbędzie się w sobotę 28 lipca 2018 roku i składała się będzie z dwóch części. W pierwszej, która rozpocznie się w samo południe (o godz. 12) dr hab. Marcin Przybyła z Instytutu Archeologii UJ od kilku lat kierujący wykopaliskami na Górze Zyndrama poprowadzi zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Maszkowicach (osada z murem obronnym z wczesnej epoki brązu, ok. 1700 lat p.n.e.).
Drugą część rozpocznie się o godzinie 14 w Szkole Podstawowej w Maszkowicach, a będzie nią  konferencja, którą wypełnią trzy wystąpienia:
– prelekcja dr hab. Marcina Przybyły i prezentacja najciekawszych artefaktów z wykopalisk,
– prelekcja Juliusza Marszałka, prezesa Towarzystwa Karpackiego, autora książki „Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach” zatytułowana Stanowiska archeologiczne na terenie Gminy Łącko i w Naszacowicach (Gmina Podegrodzie),
– prelekcja dr Krzysztofa Dudy, dyrektora krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego pt. Wpływ dziedzictwa historyczno-kulturowego na rozwój obszarów wiejskich.
Organizatorami Watry są Towarzystwo Karpackie, Dom Sądecki, Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie i Oddział PTH w Nowym Sączu. Serdecznie zapraszamy.
Do pobrania plakat II Watry Archeologicznej.

Udostępnij