3. Sądecka Watra Archeologiczna

W najbliższą sobotę i niedzielę, 17 i 18 sierpnia 2019 r. odbędzie się 3. Sądecka Watra Archeologiczna w Maszkowicach i w Zarzeczu, koło Łącka.  Wszystkich zainteresowanych archeologią Karpat i turystyką kulturową zapraszamy do zwiedzania stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama w Maszkowicach pod fachową opieką kierującego wykopaliskami dr hab. Marcina Przybyły, a także do udziału w prelekcjach i prezentacji znalezisk, które będą miały miejsce w Sali Parafialnej w Łącku.

Program wydarzeń:
17 sierpnia

  • godz. 14-16 Zwiedzanie stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama w Maszkowicach (osada z murem obronnym, wczesna epoka brązu, ok. 1700 lat p.n.e.) wraz z dr hab. Marcinem Przybyłą, Instytut Archeologii UJ, od kilku lat kierującym projektem prowadzonych tu wykopalisk.
  • godz. 16-18 Konferencja i prezentacja najciekawszych artefaktów z wykopalisk w Domu Parafialnym w Łącku, ul. Kościelna. W ramach konferencji wykład dr hab. Marcina Przybyły pt. Starożytna architektura z Góry Zyndrama – koncepcja zagospodarowania i ekspozycji, oraz dr Krzysztofa Dudy, dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego pt. Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich.

Koncert Orkiestry Dętej im. Tadeusza Myrto pod dyr. Stanisława Strączka.

 18 sierpnia

  • godz. 14 Zwiedzanie stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama w Maszkowicach wraz z dr hab. Marcinem Przybyłą.

Sądecka Watra Archeologiczna jest organizowana przez Towarzystwo Karpackie i Dom Sądecki w Zarzeczu, koło Łącka we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków, Akademią Ignatianum w Krakowie, Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Nowy Sącz, Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie.

Kontakt do organizatorów:
Towarzystwo Karpackie, Robert Księżopolski: robertksi@gmail.com, tel. 668 840 034;
Dom Sądecki: rezerwacje@domsadecki.pl

Udostępnij