Jeszcze raz o Harasymowiczu

W dniach 29-30 listopada 2019 r. serdecznie zapraszamy do Krakowa na międzynarodową konferencję naukową pt. Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego doczytania. Pragniemy poddać namysłowi bogaty dorobek literacki Jerzego Harasymowicza, autora ciągle jeszcze nie w pełni poznanego i docenionego. Sugerowany niżej zakres tematyczny konferencji chętnie poszerzymy o zaproponowane przez Państwa ujęcia:
– Kraków jako miasto zabytków; stare dzielnice i przedmieścia wraz z ich folklorem,
– świat Łemków,
– animistyczna opowieść o górskiej przyrodzie,– dawna kultura polska w zabytkach oraz sztukach pięknych,
– wątki grekokatolickie,
– mit prywatnej genealogii poety,
– sacrum/profanum,
– wątki antyczne,
– wiersze o sporcie,
– elementy języka artystycznego,
– Harasymowicz jako animator życia literackiego,
– wpływ Harasymowicza na następne pokolenia poetyckie.
W piątek 29 listopada obrady toczyć się będą w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, w sobotę zaś w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, przy ul Szczepańskiej 1. Wieczorem w piątek zapraszamy na koncert i recytacje w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Organizatorami konferencji są Katedra Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Towarzystwo Karpackie, Biblioteka Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków.
Kontakt do organizatorów: rezerwacje@domsadecki.pl

Udostępnij