Jubileusz 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

znaczek_Rafajlowa_mmRafajłowa – Nadwórna 2014

Zaktualizowany program obchodów jubileuszu organizowanych
przez Towarzystwo Karpackie
pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie 
we współpracy z Wiejską Radą w Bystryci (Rafajłowej)
i Parafią Rzymskokatolicką w Nadwórnej.

Wtorek 30 września

Odwiedzenie cmentarzy i pomników legionowych w Bohorodczanach, Sołotwinie, Mołotkowie, Pasiecznej i Zielonej, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Środa 1 października – Rafajłowa

godz. 10 – msza św. w cerkwi greckokatolickiej (dawnej kaplicy rzymskokatolickiej) celebrowana przez księży dwóch obrządków;
godz. 11 – spotkanie przy pomniku Legionistów, wspólnie z przedstawicielem miejscowych władz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Legionistów oraz przy kurhanie ofiar sowieckich represji na Ukrainie; odsłonięcie krzyża ufundowanego przez Towarzystwo Karpackie na grobie legionisty Rudolfa Nardellego, przewidywany udział orkiestry „Surmy Hałyczyny”;
godz. 12.30 – otwarcie wystawy historycznej w Domu Kultury przygotowanej przez Jana Skłodowskiego, a zrealizowanej przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie jako dar dla mieszkańców Bystryci-Rafajłowej;
godz. 13 – rozpoczęcie I części Sesji Historycznej w Domu Kultury, 5 referatów po ok. 30 min. z półgodzinna przerwą;
godz. 16:30 – program artystyczny młodzieży harcerskiej i szkolnej ze Lwowa, Kołomyi lub Stanisławowa;

Czwartek 2 października – Rafajłowa

godz. 9 – otwarcie wystawy historycznej w Domu Kultury przygotowanej przez Jana Skłodowskiego;
godz. 9:30 – II część Sesji Historycznej w Domu Kultury, 5 referatów po ok. 30 min., z półgodzinna przerwą;
godz. 12:30 – spacer historyczny po Rafajłowej;
godz. 17 – inauguracja uroczystego spotkania na Przełęczy Legionów, ześrodkowanie grup rajdowych przybywających szlakami walk Legionów, gawęda historyczna, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, rozpoczęcie ogniska.

Sobota 4 października – Nadwórna

godz. 11 – msza św. w kościele parafialnym w Nadwórnej w intencji legionistów poległych w bojach w Karpatach Wschodnich;
godz. 12 – uroczyste odsłonięcie w kościele parafialnym tablicy upamiętniającej walki Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich; otwarcie wystawy na temat walk Legionów Polskich w dolinach Bystrzyc Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej zrealizowanej przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie jako dar dla parafii rzymskokatolickiej w Nadwórnej; spotkanie z Polakami z Nadwórnej; przewidywany występ chóru archikatedry lwowskiej;
godz. 13:30 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem legionistów na cmentarzu w Nadwórnej.

Udział w Sesji, w uroczystościach i w spotkaniu na Przełęczy Legionów jest otwarty. Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy znajdą się w tym czasie w Rafajłowej i Nadwórnej. Goście przybywający indywidualnie winni zapewnić sobie we własnym zakresie przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie.
Komitet Obchodów Jubileuszu dołoży wszelkich starań, aby program powyższy został zrealizowany, biorąc jednak pod uwagę skomplikowaną sytuacje polityczną na Ukrainie należy liczyć się z możliwością pewnych zamian, a nawet odwołania niektórych jego punktów. Nazwiska prelegentów uczestniczących w Sesji i tematy ich wystąpień zostaną podane w terminie późniejszym.

przewodniczący Komitetu Obchodów Jan Skłodowski

Uwaga! Osoby, które chciały by wziąć udział w organizowanym przez Towarzystwo Karpackie wyjeździe autokarowym do Rafajłowej i Nadwórnej proszone są o kontakt pod adresami mailowymi: jan.sklodowski@gmail.com lub smolitomek@wp.pl
Zapraszamy także do udziału w organizowanym przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Warszawy  Rajdzie Legionów Gorgany 2014 i wspólną wędrówkę śladami legionistów po Karpatach Ukraińskich.

II_bryg_kolomyja

Oficerowie II Brygady Legionów Polskich w Kołomyi po zakończeniu Kampanii Wschodniokarpackiej

Udostępnij