Jubileuszu Walk Legionów Polskich w Karpatach

Towarzystwo Karpackie postanowiło powołać do życia „Komitet Obchodów Jubileuszu 100-lecia Walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich”. Na przewodniczącego Komitetu został wybrany Jan Skłodowski. Zadaniem Komitetu, do którego chcemy zaprosić możliwie szerokie grono zainteresowanych osób, będzie opracowanie programu obchodów tej jakże ważnej dla naszej historii rocznicy. Przywrócenie zbiorowej pamięci Polaków karpackich bojów oddziałów legionowych pod Pasieczną, Nadwórną, Mołotkowem, w dol. Czeremoszu, pod Kyrlibabą i in., oraz powstanie Rzeczypospolitej Rafajłowskiej. Planowana jest w Rafajłowej (Bystryci) w październiku 2014 r. kilkudniowa sesja poświecona tej rocznicy, uroczyste złożenie wieńców przy krzyżach i pomnikach legionowych, a także rajd szlakami legionowymi z zakończeniem w Rafajłowej. Myślimy o wydaniu kilku okolicznościowych publikacji, oraz o rekonstrukcji pomnika i cmentarza legionistów w Rafajłowej. Planujemy szeroką formułę obchodów, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i współpracę ze strony zainteresowanych obchodami tego jubileuszu osób i organizacji. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Jan Skłodowski tel. +48 506269837, mail: jan.sklodowski[at]gmail.com

Udostępnij