Kolędowaliśmy w Łopience

Rano zastaliśmy dolinę Łopienki całą spowitą w białą pierzynkę i chociaż później śnieg topniał w oczach, to kolędowanie miało wspaniałą zimową oprawę. Kolędników zawitało do Łopienki prawie 30. Dzięki obecności księdza Krzysztofa Błażejewskiego wraz z grupą wiernych greckokatolickich mieliśmy możliwość zaśpiewania kolęd po ukraińsku. Rozpoczęliśmy kolędowanie od modlitwy, a później na przemian jedna kolęda po polsku, druga po ukraińsku. W południe ksiądz Krzysztof odmówił modlitwę do Bogarodzicy, a wszyscy odśpiewali Anioł Pański. Ponieważ w cerkwi temperatura była ujemna na każdego kolędnika czekała gorąca herbata z termosu i cukierki. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wspólnej modlitwy, bo przecież ten co śpiewa modli się dwa razy. Szczególne wyrazy podziękowania składamy dla społeczności greckokatolickiej za entuzjazm i gorące serca. Do zobaczenia na następnym kolędowaniu.
Zbyszek Kaszuba

Udostępnij