Książka Mikołaja Gabły na odwołany Kermesz

Dziś i jutro w Olchowcu powinien odbywać się Kermesz i to nie byle jaki, bo jubileuszowy – trzydziesty. Niestety pod Horbem cisza i smutek, bo Kermeszu nie ma i chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Jest jednak pewien radosny akcent. Otóż w trakcie Karmaeszu miała się odbyć premiera książki Mikołaja Gabły, pt. Olchowiec Łemków utracony. I mimo, że Kermeszu nie ma, premiera – jak zapowiada wydawca dzieła „Wydawnictwo Żyznowski” – mimo wszystko ma się odbyć. I choć wydawca nie zdradza szczegółów, to domyślamy się, że będzie to premiera internetowa, ale jednak książkę – wiemy to z pewnych źródeł – będzie można w Olchowcu zakupić.
O samej książce nie wiele wiemy, bo jeszcze jej nie widzieliśmy, ale za to znamy dobrze jej autora. Mikołaj Gabło, to ostoja olchowieckiej tradycji. Od początku był dobrym duchem odnowionego po latach Kermeszu. Jako członek Towarzystwa Karpackiego był przy narodzinach idei przywrócenia jego obchodów, a jako przewodniczący Cerkiewnej Rady Parafialnej stał się jego współgospodarzem i podporą przez następne trzydzieści lat. Wspomnienia pana Mikołaja drukowaliśmy już w Głosie spod Horbu wydawanym z okazji Kermeszy, a także w Almanachu karpackim „Płaj”. Dziś serdecznie gratulujemy mu książki i z wielką niecierpliwością oczekujemy na możliwość jej przeczytania. A tu przestawiamy zaczerpnięty ze strony internetowej wydawcy spis treści tej książki, która będzie liczyła – bagatela – blisko 600 stron:
I. Rozważania o tożsamości Łemków
II. O Olchowcu i Łemkowszczyźnie przed drugą wojną światową na podstawie lektury i opowieści przodków
III. Codzienność na wsi
IV. Szkoła
V. Wojna
VI. Życie olchowieckich Łemków w latach powojennych
VII. Akcja „Wisła” i jej przebieg w Olchowcu
VIII. Olchowianie w obozie w Jaworznie
IX. PRL na wsi
X. Życie religijne Łemków od czasów PRL
XI. Życie religijne w Olchowcu
XII. Olchowiec po 1989 roku
XIII. Olchowieckie święta i zwyczaje
XIV. Losy członków rodziny
XV. Cyganie
XVI. Przyśpiewki, wierszyki, powiedzenia, przysłowia
– O 500-letniej wsi Olchowiec na Dukielszczyźnie, Bogdan Miszczak
– Posłowie Wiesław Żyznowski
– Słowo od redaktorów, Karina Graj, Przemysław Zańko
– Nota o autorze i książce, Stanisław Kryciński
–  Uwagi do tekstów łemkowskich, Tomasz Kwoka
Bibliografia, Indeksy osób i nazw geograficznych

Udostępnij