Kultura ludowa Górali Sądeckich

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka zatytułowana „Kultura ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka i Jazowska”, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Magdaleny Kroh. Jest to już siódmy tom serii „Kultura ludowa Górali”, wydawanej w ramach „Biblioteki Górskiej” przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Serii, o czym warto pamiętać,  zapoczątkowanej w 2010 r. i redagowanej przez długi czas przez ś.p. Urszulę Janicką-Krzywdę. Książka, którą otrzymujemy obecnie jest pracą zbiorową doborowego zespołu autorskiego wykazującego ogromne znawstwo podjętej tematyki, dbałość o etnograficzny szczegół oraz umiejętnością przedstawienia całego bogactwa zawartych w nich treści. Monografia jest wyczerpującą prezentacją kultury Górali Sądeckich, ukazującą nie tylko przeszłość, ale także współczesność tej grupy etnograficznej. Dzieło liczy bagatela 648+8 str. i dodatkowo 6 ilustracji kolorowych pod opaską, a w spisie treści znajdziemy:

 • Beata Wierzbicka, Piotr Wierzbicki, Charakterystyka geograficzno-historyczna terenu,
 • Maria Brylak-Załuska, Górale Sądeccy jako grupa etnograficzna,
 • Anna Woźny, Rolnictwo i hodowla,
 • Ewa Strauchmann, Tradycyjne użytkowanie lasu,
 • Anna Woźny, Tradycje pasterskie,
 • Wojciech Śliwiński, Budownictwo drewniane,
 • Wojciech Śliwiński, Architektura sakralna,
 • Magdalena Kroh, Wyposażenie wnętrza domu,
 • Katarzyna Ceklarz, Rzemiosło i przemysł wiejski,
 • Zbigniew Wolanin, Sztuka ludowa,
 • Maria Brylak-Załuska, Strój,
 • Krystyna Reinfuss-Janusz, Pożywienie,
 • Magdalena Kroh, Zwyczaje i obrzędy doroczne,
 • Dorota Majerczyk, Obrzędy rodzinne,
 • Joanna Hołda, Demonologia,
 • Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Muzyka,
 • Michalina Wojtas, Taniec,
 • Monika Kurzeja, Ruch folklorystyczny,
 • Adam Bartosz, Sądecki krajobraz z Cyganami,
 • Maria Marcinowska, Muzealnictwo,
 • Maria Treit, Górale Sądeccy w piśmiennictwie,
 • Maria Treit, Wykaz wybranych pozycji bibliograficznych,
 • Beata Sep, Indeks nazwisk.
Udostępnij