Magury ’10

Ukazał się kolejny tom „Magur”, rocznika krajoznawczego poświęconego Beskidowi Niskiemu i Pogórzom, którego wydawcą jest Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Warszawy, a redaktorami już od dłuższego czasu Sławomir Michalik i Aneta Załuga.

W liczącym 204 strony tomie można znaleźć następujące artykuły:
Franciszek Adamski, Kronika wsi Borownica;
Bogdan Huk, Podziemie ukraińskie na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 na tle tożsamości narodowej jej mieszkańców;
Paweł Przybylski, Geneza relacji polsko-łemkowskich;
Andrzej Stachowiak, Chrzczeni Duchem Świętym,
Damian Nowak, Parafia i cerkiew w Odrzechowej do 1946 roku;
Michał Wirchniański, Beskidzka Venecja, sąsiedni Lukov i ch kroniki;
Tatiana i Grzegorz Bowanko, Krótki opis o Janie Reszetarze z Krempnej;
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili, Wiersze II;
Urszula Janicka-Krzywda, Święta Helena Cesarzowa;
Anna Ostrowińska, Leluchów i Dubne;
Szymon Modrzejewski, Magurycz u źródeł;
Tadeusz Kiełbasiński, Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2009 roku;
Varia

Udostępnij