Almanach Muszyny 2011

W drugiej połowie czerwca (pozazdrościć regularności) dotarł do nas kolejny, już XXI tom Almanachu Muszyny. Tym razem tylko w wersji elektronicznej, choć mamy nadzieję, że redakcja z tradycyjnej formy papierowej jednak całkiem nie zrezygnuje. Rocznik 2011 r. jak zwykle zawiera wiele niezwykle ciekawych artykułów, mnóstwo pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne z wydarzeń związanych z Muszyną.

A oto zawartość tomu:

Barbara Chudzińska, Badania archeologiczne na muszyńskim zamku. Sezon 2010;

Radosław Palonka, Wstępne wyniki sondażowych badań archeologicznych na terenie; dawnego zespołu dworskiego, wyprzedzających budowę obwodnicy Muszyny (2010 r.);

Leszek Zakrzewski, Jak kolej żelazną z Muszyny do Krynicy doprowadzono, Cz. II. W 100-lecie otwarcia ruchu na linii;

Leszek Koziorowski, Towarzystwo Akcyjne Kolei Lokalnej Muszyna – Krynica;

Kazimierz Przyboś, I wojna światowa w Muszynie w 1914 roku;

Filip Fetko, K niektorým aspektom obchodných aktivít Ľubovnianskeho hradu v období novoveku ;

Miroslav Števík, Hajtovka a Hajtovky;

Jaroslav Popovec, Mušynska ikonopisná dielňa. Je ikona v Čirči dielom mušynskej dielne?;

Stanisław Pietrzak, Genetyka odsłania tajemnice pochodzenia ludności w dorzeczu Dunajca i jego sąsiedztwie. Część I;

Michał Wasilewski, Studnia muszyńskiego zamku;

Ulana Zielińska, Zwierzęce szczątki kostne jako źródło do poznania diety mięsnej mieszkańców zamku w Muszynie;

Przemysław Polakiewicz, Gliniana główka fajki znaleziona w Piwnicznej-Zdroju;

Witt Kmietowicz, Karczmy, knajpy, restauracje w Muszynie;

Ryszard Kruk, Pieczęcie 1845–1945 z terenu historycznego „państwa muszyńskiego”;

Waldemar I. Oszczęda, Polskie postaci historyczne Orawy i Spiszu;

Małgorzata K. Przyboś, Protokoły Rady Gminnej w Muszynie. Rok 1933. Część 2;

Tadeusz Duda, Z życia politycznego mniejszości narodowych zamieszkałych w Muszynie i okolicach w okresie międzywojennym;

Tomasz Borucki, Jeszcze o nazwach ‘Bieszczad’ i ‘Beskid’ w okolicach Muszyny;

Maciej Bilek, Perła kąpielisk Generalnego Gubernatorstwa;

Izabela Cywa, Polityka władz polskich wobec Łemków i Ukraińców w powiecie nowosądeckim (1945–1947);

Stanisław Korusiewicz, Apel Podhalański. O tyliczanach, co na ojczyzny zew stanęli we wrześniu 1939 roku;

Stefan Małecki, Kronika muszyńskich kombatantów. Okupacyjne relacje;

Marlena Szling, Patrycja Makowska, Antoni Przybylski – więzień Auschwitz;

Maciej Bilek, Muszyna i Muszyński;

Izabela Gass, W podróży do wód krynickich;

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Z memuarów międzywojennej Krynicy;

Wiesław Piprek, Jak to z herbem Nowego Sącza było… Czy święta Małgorzata winna być w herbie Nowego Sącza?;

Piotr Osóbka, Żegiestów widziany oczami prof. Józefa Dietla;

Waldemar I. Oszczęda, Uzdrowisko Vyšné Ružbachy;

Barbara Bałuc, Organista już nie zagra… Józef Augustyński (1881–1963);

Tomasz Kowalik, Pożegnanie Adama Czarnowskiego;

Monika Fabisiak, Szwarcówka;

Regina Wiśniowska-Węglarz, Dzieciństwo na Kościelnej;

Alicja Winnicka-Smolarek, O rodzinie, która zakochała się w Muszynie;

Andrzej Kisielewski, Rodzinne związki z Muszyną;

Tadeusz Petrowicz, Opowieści leśniczego. Spotkanie z wilkami i ucieczka Małgosi;

Andrzej Fiebig, Muszyńskie wątki w dziejach rodziny Peszkowskich;

Ewa Tarkowska, Oda do rodzinnego klanu – odsłona trzecia.

 

Udostępnij