Monografia haczowskiego kościoła

kosciol_w_haczowieW ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia poświęcona jednemu z najważniejszych dzieł architektury drewnianej w Polsce, kościołowi w Haczowie. Autorem książki, która jest dedykowana profesorowi Jerzemu Gadomskiemu, odkrywcy haczowskich malowideł, jest historyk sztuki Piotr Łopatkiewicz.
W spisie treści działa znajdziemy rozdziały:
Kościół w Haczowie na tle drewnianej architektury ziem polskich,
Okoliczności powstania parafii i fundacja świątyni,
Architektura kościoła w Haczowie,
Dekoracje malarskie kościoła w Haczowie,
Ważniejsze elementy wyposażenia wnętrza.
Książkę zamyka wykaz źródeł i obszerna literatura przedmiotu, a także indeksy: geograficzny i osobowy.
Piotr Łopatkiewicz, Drewniany kościół w Haczowie. Pomnik Światowego Dziedzictwa Kultury, Kraków 2015

Udostępnij