Nagranie z „Odkrywania Karpat”

Zapis Spotkania Karpackiego online z września br., na którym dr Patrice M. Dabrowski przedstawiła prelekcję zatytułowaną „Odkrywanie Karpat. Epizody w obrazowaniu i przekształcaniu pogranicznych pasm górskich Polski i Ukrainy” nawiązującą do jej właśnie ukończonej, najnowszej książki zatytułowanej „The Carpathians. Discovering the highlands of Poland and Ukraine” można na spokojnie raz jeszcze obejrzeć tu.
Jednocześnie gorąco zapraszamy na kolejne Spotkanie Karpackie online 28 października 2021 r. jak zwykle o godz. 19, na którym Witold Grodzki przedstawi prelekcję pt. „Od jaru Menczyła pod Kreczelą do doliny Sanu pod Przemyślem. Rzecz o żeliwnych słupkach (nie tylko granicznych)”.

Udostępnij